Informace z jednání ZV sticky icon

ZV na svém pravidelném jednání seznámil s informacemi, které byli předány na firemních výborech SOSaD a poté na jednání GR. FV při SŽDC projednával body týkající se kompenzace jízdních výhod jako daňově uznatelná položka k úhradě cesty do, a ze zaměstnání a to v těch oblastech, kde bude zajišťovat dopravní obslužnost jiný subjekt, než ČD.

POZVÁNKA NA FOTBALOVÝ TURNAJ sticky icon

V sobotu 29.6.2019 se koná již 9. ročník fotbalového turnaje O pohár předsedy SOSaD. Akce se uskuteční na fotbalovém stadiónu ve Františkových Lázních. Výkop turnaje bude v 10.30 h. Přijďte povzbudit aktivní fotbalisty a i s rodinnými příslušníky vytvořte tu pravou sportovní kulisu.

DIVADLO FRANTIŠKOVY LÁZNĚ sticky icon

ZV zajistil vstupenky na divadelní představení "LADY OSCAR", které se koná 29.6.2019 v divadle Františkovy Lázně. Bližší informace v příloza a na ZV.

TOULKY MORAVOU sticky icon

ZV ZO SOSaD Cheb ve spolupráci se zaměstnavateli pořídá tradiční "TOULKY MORAVOU", tentokrát do oblasti Bořetic. Akce se koná 19. - 21. 9. 2019. Více informací v příloze a na ZV.

Informace z jednání ZV sticky icon

ZV na svém pravidelném jednání vzal na vědomí informace z jednání FV a GR SOSaD. U zaměstnavatele ČD, a.s. byla za účasti ředitelky ČD ZAP Ing. Kubíkové diskutována otázka plánovaných organizačních změn.

Masáže a aquaforum sticky icon

Jako každoročmě jsou na ZV k dispozici pro členy vstupenky do Aquafora ve Františkových Lázních. V průběhu schvalování zásad čerpání FKSP a SF vznikl problémech s účtováním poukázek na masáže. Zaměstnavatel dle legislativy nemůže přispívat na masáže, které nevykonává zařízení uvedené v Národním registru poskytovatelů zdravotní péče.

DIVADLO FRANTIŠKOVY LÁZNĚ sticky icon

ZV zajistil vstupenky na divadelní představení "Chlap na zabití", které se koná 16.4.2019 v divadle ve Františkových Lázních od 19.30 hodin. Více v příloze

PKS ČD, a.s také podepsána sticky icon

Dnes 18.12.2018 byla podepsána PKS na rok 2019 u ČD, a.s. Tarifní mzdy budou navýšeny o 5,5 %. Růst mezd v roce 2019 bude ve všech tarifních třídách a zároveň dojde k navýšení některých příplatků jako ocenění náročnosti práce na železnici a stabilizující prvek zaměstnanosti ve firmě při dnešní složité situaci na trhu práce.

PKS ČD Cargo na rok 2019 podepsána sticky icon

Dnes 13.12. 2018 byla podepsána PKS ČD Cargo, a. s.na rok 2019.
Zaměstnanci ČD Cargo si polepší v nárůstu mezd o 5,5 % s účinností od 1.4 2019. Představenstvo společnosti k dnešnímu dni přijalo rozhodnutí o vyplacení kompenzace za první čtvrtletí roku 2019 ve výši 5000 Kč z hospodářského výsledku 2018, předem v lednu 2019.
Zaměstnavatel a OC se dohodly minimalizovat riziko nedostatku zaměstnanců navýšením odměny za praxi o částku 400 Kč/měsíčně pro zaměstnance v pracovním poměru delším než 3 roky.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.