Výpis z jednáná ZV 1/2018 sticky icon

Výpis č. 1 ze schůze ZV ZO SOSaD Cheb ze dne 31. 1. 2018
ZV projednal:
• plnění Plánu akcí BOZP za rok 2017 CDC PJ Ústí nad Labem
• Plán akcí BOZP na rok 2018 CDC PJ Ústí nad Labem
• Plánem akcí BOZP na rok 2018 v ZAP České Budějovice
• plnění Plánu akcí BOZP za rok 2017 SŽDC OŘ Ústí nad Labem
• Plán akcí BOZP na rok 2018 SŽDC OŘ Ústí nad Labem
• plnění PKS za rok 2017 u všech tří společností
ZV schválil:
• Zajištění a výdej vstupenek do aquafora a na masáže na rok 2018
• Zajištění vstupenek na divadelní představení ve Františkových Lázních
dne 01. 03. 2018 v počtu 30 ks

Divadlo Františkovy Lázně sticky icon

ZV ZO SOSaD Cheb zajistil vstupenky na divadelní představení
"S pydlou v zádech", které se koná 1. 3. 2018 v divadle ve Františkových Lázních. Více v příloze

JÍZDNÍ VÝHODY NA ROK 2018 sticky icon

Jízdní výhody v roce 2018 doznají úpravu podmínek. Platnost všech stávajících aplikací železniční průkazka na In kartě (tzv. „režijce“) z roku 2017 je prodloužena až do 31. května 2018.
Podrobnosti pro novou prolongaci budou zveřejněny. K dispozici jsou následující informace:
• „staré režijky“ platí až do doby provedení prolongace pro 2018 za podmínek platných v roce 2017. Platí vše jako v loňském roce, včetně nutnosti mít v komerčních vlacích buď evidenční lístek nebo místenku s rozdružením ČD, SŽDC, ostatní;

Konečná společná informace z kolektivního vyjednávání SŽDC sticky icon

Dne 11. 1. 2018 byla dohodnuta na SŽDC nová Podniková kolektivní smlouva na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019. Kromě již zveřejněných informací dochází při promítnutí nového systému tarifních mezd a nového osobního příplatku u všech zaměstnanců k nárůstu mzdy v průměru o 4,4 %. Z toho u nejnižších tarifních stupňů až o 8%. V návaznosti na novou výši minimální mzdy od 1. 1. 2018 došlo k významné změně u nejnižších tarifních mezd. Současně došlo k dohodě na výši nominální hodnoty stravenek 110 Kč, 90 Kč a 55 Kč.

PKS SŽDC, s.o. - podepsána (aktualizováno) sticky icon

Opravdu výborná zpráva pro zaměstnance SŽDC!!! PKS na rok 2018 je podepsaná .

Informace o průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC č.11 sticky icon

11. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 27. 12. 2017
Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle zaměstnavatele za účasti generálního ředitele Ing. Pavla Surého.

Stav vyjednávání o PKS SŽDC na rok 2018 sticky icon

 Dnes pokračovalo v sídle zaměstnavatele další kolo kolektivního vyjednávání.  Byť před začátkem jednání bylo v očekávání podepsání PKS , nestalo se tak. Generální ředitel předložil OC stejný nárůst nulového tarifu jako při minulém jednání tj. 3,2% s odkazem na podpis PKS u ČD. OC toto neakceptovali a návrh NEPODEPSALI, ovšem deklarovali dále pokračovat ve vyjednávání.

PKS ČD, a.s na rok 2018 podepsána sticky icon

Ve čtvrtek 21.12.2017 byla podepsána PKS ČD, a.s. na rok 2018. Hlavní plusem nové PKS je navýšení tarifní mzdy o 4,5%, ve třídách 13. - 16. pak 2%. Došlo ke sloučení výkonové odměny a osobního ohodnocení, které bude přiznáváno podle profesí až do výše 15%. Dále byly odsouhlaseny změny v oblasti příplatku za zaškolování, mzdě za práci přesčas, příplatku za režim práce, příplatku za dělenou směnu a sazbě příplatku za praxi. S výplatou za měsíc prosinec obdrží každý zaměstnanec 6 000,- Kč. Celá PKS bude k dispozici po zveřejnění zaměstnavatelem.

PKS ČD Cargo na rok 2018 sticky icon

Dne 18.12.2017 byla podepsána PKS společnosti ČD Cargo na rok 2018.Celý text podepsané smlouvy je uložen ve složce PKS . Součástí smlouvy je také nově sjednané osobní ohodnocení, které je uloženo v příloze. Podrobnosti a odlišnosti budou zveřejněny později

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 2 hosté.