Pozvánka

ZV  zajistil vstupenky do divadla ve Františkových Lázních na představení „Osm eur na hodinu“, které se bude konat 8.10.2021. Více v příloze  Divadlo F. Lázně – informační leták 1

Kolektivní vyjednávání u Správy železnic, státní organizace, 3. 9. 2021 zahájeno

  Dnešní jednání zaměstnavatele a odborových organizací se konalo prezenční formou v sídle zaměstnavatele, a to i za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA. V rámci jednání generální ředitel předložil za zaměstnavatele odborovým organizacím návrh znění Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2022. Tímto aktem se považuje kolektivní vyjednávání u Správy železnic,… Číst dále

1. změna PKS u ČD, a.s.

S účinností od 1. 8. 2021 vstoupila v platnost 1. změna PKS ČD, a.s., na rok 2021. Obsahem této změny je úprava Přílohy č. 4 PKS ČD, a.s., na rok 2021 – Stravování a náhrady výdajů. Na základě platné změny PKS bude všem zaměstnancům organizačních složek GŘ ČD, CIS Střed,… Číst dále

Informace z jednání OC a zaměstnavatele SŽ

Společná informace o jednání s odborovými centrálami u SŽ ze dne 23. 8. 2021 I dnes bylo hlavním tématem společného jednání rozdělení dalších finančních darů z doposud vybraných prostředků z veřejné sbírky „Živelní události léto 2021 – SŽ“. Ke dni 23. 8. 2021 bylo vybráno ať již formou srážky ze… Číst dále

Společná informace o jednání s odborovými centrálami u SŽ ze dne 22. 7. 2021

Hlavním bodem dnešního jednání bylo rozdělení prostředků z doposud vybraných prostředků z veřejné sbírky „Živelní události léto 2021 – SŽ“.Ke dni 15. 7. 2021 bylo vybráno ať již formou srážky ze mzdy za měsíc červen 2021čipřímou platbou na zvláštníbankovní účet č. 94-14606011/0710 celkem 1 149 765 Kč.Společná pracovní komise rozdělila… Číst dále