PKS ČD, a.s také podepsána sticky icon

Dnes 18.12.2018 byla podepsána PKS na rok 2019 u ČD, a.s. Tarifní mzdy budou navýšeny o 5,5 %. Růst mezd v roce 2019 bude ve všech tarifních třídách a zároveň dojde k navýšení některých příplatků jako ocenění náročnosti práce na železnici a stabilizující prvek zaměstnanosti ve firmě při dnešní složité situaci na trhu práce.

PKS ČD Cargo na rok 2019 podepsána sticky icon

Dnes 13.12. 2018 byla podepsána PKS ČD Cargo, a. s.na rok 2019.
Zaměstnanci ČD Cargo si polepší v nárůstu mezd o 5,5 % s účinností od 1.4 2019. Představenstvo společnosti k dnešnímu dni přijalo rozhodnutí o vyplacení kompenzace za první čtvrtletí roku 2019 ve výši 5000 Kč z hospodářského výsledku 2018, předem v lednu 2019.
Zaměstnavatel a OC se dohodly minimalizovat riziko nedostatku zaměstnanců navýšením odměny za praxi o částku 400 Kč/měsíčně pro zaměstnance v pracovním poměru delším než 3 roky.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI sticky icon

Od 1.1.2019 kochází ke změně v pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání. Poslední změna pojistných částek a pojistného ze strany pojišťovny proběhla v roce 2011 a v současné době už neodpovídá situaci. Proto byly navýšeny jak pojistné částky, tak také pojistné.

Komentář k PKS sticky icon

Včera byla podepsána 2. změna PKS SŽDC 2018-2019. Výsledkem téměř tříměsičního jednání je:
- nárůst tarifních mezd o 5,5%
- výkonová odměna zůstává ve výši 5%
- zavedení zvláštní odměny ve výši 400 Kč
- zvýšení odměny z dohod pro pracovníka dozoru
v sazbách A - 86 Kč, B - 90 Kč, C - 94 Kč

Závěreční informace o průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC č.10 sticky icon

Závěrečná společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 10. 12. 2018

PKS SŽDC NA ROK 2019 PODEPSÁNA sticky icon

Dnes byla v sídle zaměstnavatele dohodnuta 2. změna PKS 2018-2019. Tarifní mzdy budou navýšeny o 5,5%, nově vznikne zvláštní odměna ve výši 400 Kč, příplatky za práci v noci a příplatky za práci o sobotách a nedělích se zvyšují na 12% a bude vyplacena jednorázová mimořádná odměna generálního ředitele za měsíc listopad ve výši 9 000 Kč.
J.Skopový

Informace o průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC č.9 sticky icon

9. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 6. 12. 2018
Deváté jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy po 1. 1. 2019 se konalo v sídle zaměstnavatele.
Zaměstnavatel předložil nový návrh:
• Navýšení výše tarifních mezd o 3 %;
• Objem nového druhu zvláštní odměny na zvýšení motivace ve výši 1 %;

Informace o průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC č.8 sticky icon

8. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 4. 12. 2018
Osmé jednání zahájil náměstek generálního ředitele pro ekonomiku Ing. Aleš Krejčí, který konstatoval, že průběh a výsledky letošního kolektivního vyjednávání v rámci podniků české železnice jsou na SŽDC nejdále.

SILVESTROVSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ sticky icon

ZV ZO SOSaD Cheb zajistil vstupenky na silvestrovské divadelní představení " Miluju tě, ale" v chebském divadle dne 31.12.2018 od 17 hodin. Zájemci se mohou hlásit na ZV.

Informace o průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC č.7 sticky icon

7. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 28. 11. 2018
Na sedmém jednání zaměstnavatel předložil dva nové návrhy, které byly ze strany odborových organizací přijaty:
1. možnost zaměstnanců s tarifní mzdou dokládat průběžně žádosti o započtení předchozí praxe s možností změny pásma osobního příplatku od 1. kalendářního dne následujícího měsíce po schválení zápočtu odpracované doby ředitelem organizační složky; podmínek přidělení sazby B i pro zaměstnance odborně způsobilé v HZS – znění článku č. 10 Osobní příplatek přílohy č. 2 PKS je nyní schváleno a uzavřeno;

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.