DIVADLO FRANTIŠKOVY LÁZNĚ sticky icon

ZV zajistil vstupenky na divadelní představení "Chlap na zabití", které se koná 16.4.2019 v divadle ve Františkových Lázních od 19.30 hodin. Více v příloze

PKS ČD, a.s také podepsána sticky icon

Dnes 18.12.2018 byla podepsána PKS na rok 2019 u ČD, a.s. Tarifní mzdy budou navýšeny o 5,5 %. Růst mezd v roce 2019 bude ve všech tarifních třídách a zároveň dojde k navýšení některých příplatků jako ocenění náročnosti práce na železnici a stabilizující prvek zaměstnanosti ve firmě při dnešní složité situaci na trhu práce.

PKS ČD Cargo na rok 2019 podepsána sticky icon

Dnes 13.12. 2018 byla podepsána PKS ČD Cargo, a. s.na rok 2019.
Zaměstnanci ČD Cargo si polepší v nárůstu mezd o 5,5 % s účinností od 1.4 2019. Představenstvo společnosti k dnešnímu dni přijalo rozhodnutí o vyplacení kompenzace za první čtvrtletí roku 2019 ve výši 5000 Kč z hospodářského výsledku 2018, předem v lednu 2019.
Zaměstnavatel a OC se dohodly minimalizovat riziko nedostatku zaměstnanců navýšením odměny za praxi o částku 400 Kč/měsíčně pro zaměstnance v pracovním poměru delším než 3 roky.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI sticky icon

Od 1.1.2019 kochází ke změně v pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání. Poslední změna pojistných částek a pojistného ze strany pojišťovny proběhla v roce 2011 a v současné době už neodpovídá situaci. Proto byly navýšeny jak pojistné částky, tak také pojistné.

Komentář k PKS sticky icon

Včera byla podepsána 2. změna PKS SŽDC 2018-2019. Výsledkem téměř tříměsičního jednání je:
- nárůst tarifních mezd o 5,5%
- výkonová odměna zůstává ve výši 5%
- zavedení zvláštní odměny ve výši 400 Kč
- zvýšení odměny z dohod pro pracovníka dozoru
v sazbách A - 86 Kč, B - 90 Kč, C - 94 Kč

Závěreční informace o průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC č.10 sticky icon

Závěrečná společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 10. 12. 2018

PKS SŽDC NA ROK 2019 PODEPSÁNA sticky icon

Dnes byla v sídle zaměstnavatele dohodnuta 2. změna PKS 2018-2019. Tarifní mzdy budou navýšeny o 5,5%, nově vznikne zvláštní odměna ve výši 400 Kč, příplatky za práci v noci a příplatky za práci o sobotách a nedělích se zvyšují na 12% a bude vyplacena jednorázová mimořádná odměna generálního ředitele za měsíc listopad ve výši 9 000 Kč.
J.Skopový

Informace o průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC č.9 sticky icon

9. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 6. 12. 2018
Deváté jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy po 1. 1. 2019 se konalo v sídle zaměstnavatele.
Zaměstnavatel předložil nový návrh:
• Navýšení výše tarifních mezd o 3 %;
• Objem nového druhu zvláštní odměny na zvýšení motivace ve výši 1 %;

Informace o průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC č.8 sticky icon

8. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 4. 12. 2018
Osmé jednání zahájil náměstek generálního ředitele pro ekonomiku Ing. Aleš Krejčí, který konstatoval, že průběh a výsledky letošního kolektivního vyjednávání v rámci podniků české železnice jsou na SŽDC nejdále.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.