Divadelní představení

ZV zajistil vstupenky na divadelní představení „KUTLOCH aneb i muži mají své dny“, které se koná 4. 10. 2019 od 19.30 hodin v divadle ve Františkových Lázních. Více v příloze   Divadlo F. Lázně – informační leták

Informace pro zaměstnance ČD Cargo, a.s.

informuji zaměstnance ČDC , že 27. 8. 019 ve 12:00 hodin došlo k zastavené přijímání objednávek na rekreaci z ČD travel s příspěvkem zaměstnavatel z C – SF ČDC z důvodu vyčerpání stanoveného finančního limitu pro rekreace na rok 2019.

INFORMACE Z JEDNÁNÍ VEDENÍ SŽDC A OC

1. společná informace o zahájení kolektivního vyjednávání u SŽDC dne 28. 8. 2019 Na dnešním jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi při SŽDC bylo zahájeno, předáním návrhu zaměstnavatele generálním ředitelem Bc. Jiřího Svobodou, MBA, odborovým organizacím, kolektivní vyjednávání o 3. změně současné Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace,… Continue reading

Informace pro zaměstnance SŽDC – OŘ Ústí nL

Vedení OŘ zveřejnilo informaci o pozastavení příspěvk“ FKSP z OŘ Ústí nL na rekreace a DTM: „Vzhledem k tomu, že jsou téměř vyčerpány rozpočtované částky, určené na příspěvek z FKSP OŘ UNL 2019 na rekreace zaměstnanců a na TDM,bude pátek 30. srpna 2019 posledním dnem, pro příjem žádostí o příspěvek… Continue reading

Informace o provozu kanceláře ZO

Kancelář ZV ZO SOSaD Cheb bude v době od 19. 08. 2019 do 01. 09. 2019 uzavřena z důvodu čerpání dovolené. V případě závažných a neodkladných záležitostí mne můžete kontektovat na tel: 604 444 248, případně můžete kontaktovat pana Richarda Jakla ne tel: 724 496 600.