PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH ŠVEJKA sticky icon

ZV ZO SOSaD Cheb + GR SOSaD ve spolupráci se SŽDC připravují turistickou akci "Putování po stopách Švejka", a to v termínu 28. - 30. 9. 2018 v Písku. Akce je plánovaná jako turistika případně cykloturistika. Kapacita je 25 účastníků z řad zaměstnanců, jejich rodinných příslušníků a důchodců. Více informací na ZV a v příloze.

Divadlo Františkovy Lázně sticky icon

ZV zajistil vstupenky na divadelní představení "Ani spolu, ani bez sebe", které se koná 6.6.2018 v divadle ve Františkových Lázních od 19.30 hodin. Více v příloze

UPOZORNĚNÍ - PROVOZ KANCELÁŘE sticky icon

Kancelář ZV ZO SOSaD Cheb bude v termínu 24.4. až 9.5.2018 uzavřena z důvodu dovolené v zahraničí. V závažných případech volejte pana Jakla, tel: 724496600

Informace pro důchodce SŽDC k jízdním výhodám sticky icon

Zveřejnění informace GR Českých drah k jízdním výhodám pro důchodce SŽDC

Vážená paní, Vážený pane,
rádi bychom Vás informovali o prolongaci jízdních výhod na další období. Vzhledem k tomu, že jste ukončil pracovní poměr buď přímo u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“) nebo u Českých drah, akciové společnosti (příp. u Českých drah, státní organizace), dále jen „ČD“, a to v organizačním útvaru, který byl později na základě vládního rozhodnutí převeden na SŽDC, jste nyní nově v oblasti jízdních výhod evidován/a jako Důchodce SŽDC.

Studenti a senioři získají slevu 75 procent na vlaky a autobusy sticky icon

Vláda dnes rozhodla, že studentům do 26 let a seniorům nad 65 let bude poskytnuta sleva na jízdném ve výši 75% a to jak při jízdách vlakem tak autobusem.
Zlevněné jízdné vyjde stát od příštího roku na 5,83 miliardy korun ročně.

Dopravci se ale budou moci rozhodnout, na kterých spojích slevy umožní, což souvisí s omezenými možnostmi zvyšování kapacity u vytížených linek.

Informace pro důchodce k jízdním výhodám sticky icon

Vážená paní, Vážený pane,
rádi bychom Vás informovali o prolongaci jízdních výhod na další období. Vzhledem k tomu, že jste ukončil pracovního poměr buď přímo u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“) nebo u Českých drah, akciové společnosti (příp. u Českých drah, státní organizace), dále jen „ČD“, a to v organizačním útvaru, který byl později na základě vládního rozhodnutí převeden na SŽDC, jste nyní nově v oblasti jízdních výhod evidován/a jako Důchodce SŽDC.

Výpis z jednání ZV 2/2018 sticky icon

Výpis č. 2 ze schůze ZV ZO SOSaD Cheb ze dne 28. 2. 2018
ZV projednal:
• plán prověrek BOZP v roce 2018 u jednotlivých zaměstnavatelů
• úpravu turnusu osobního tranzita v Chebu
• přípravu akce ke Dni dětí
• projednal rozdělení příspěvku na kulturní a společenské akce FKSP u OŘ Ústí n/L
ZV schválil:
• účast zástupců ZO SOSaD Cheb na prověrkách BOZP
• úpravu turnusu osobního tranzita v Chebu - bez připomínek
Ostatní:
• ZV byl informován o jednání FV a GR SOSaD
• byla upravena evidence členů ZO do aktuální podoby

Informace k jízdním výhodám sticky icon

V souvislosti se změnou č. 15 Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace SŽDC, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, dochází k rozsáhlým SW úpravám úloh zabezpečujících agendu zaměstnaneckých jízdních výhod.

Výpis z jednáná ZV 1/2018 sticky icon

Výpis č. 1 ze schůze ZV ZO SOSaD Cheb ze dne 31. 1. 2018
ZV projednal:
• plnění Plánu akcí BOZP za rok 2017 CDC PJ Ústí nad Labem
• Plán akcí BOZP na rok 2018 CDC PJ Ústí nad Labem
• Plánem akcí BOZP na rok 2018 v ZAP České Budějovice
• plnění Plánu akcí BOZP za rok 2017 SŽDC OŘ Ústí nad Labem
• Plán akcí BOZP na rok 2018 SŽDC OŘ Ústí nad Labem
• plnění PKS za rok 2017 u všech tří společností
ZV schválil:
• Zajištění a výdej vstupenek do aquafora a na masáže na rok 2018
• Zajištění vstupenek na divadelní představení ve Františkových Lázních
dne 01. 03. 2018 v počtu 30 ks

Divadlo Františkovy Lázně sticky icon

ZV ZO SOSaD Cheb zajistil vstupenky na divadelní představení
"S pydlou v zádech", které se koná 1. 3. 2018 v divadle ve Františkových Lázních. Více v příloze

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.