Potvrzení o studiu dětí

Dovolujeme si upozornit všechny držitele zaměstnaneckých jízdních výhod, kteří uplatňují ná­rok na jízdní výhody pro děti starší 16 let, na povinnost odevzdat na příslušné personální pracoviště, v termínu do 31. 1 O. 2023 potvrzení o studiu pro školní a akademický rok 2023/2024.

Vyčerpání SF ČDC na rekreace

Dnešním dnem, 3.5.2023, došlo k vyčerpání navýšeného finančního objemu  SF ČDC , ze kterého  bylo možno čerpat příspěvek na rekreaci zajišťovanou ve spolupráci s ČD travel, s.r.o.. Přihlášky doručené dne 3.5.2023 do 18:00 hodin na e-mail  ČD travel , s.r.o.  přes odpovědného zaměstnance Vaší JOS, jsou do tohoto  limitu ještě… Číst dále

Rekreace s příspěvkem z C – SF 2023 – ČD Cargo

Vedení společnosti CDC v dohodě se sociálními partnery  navýšilo finanční objem  Sociálního fondu ČD Cargo, a.s.,(dále jen SF),  ze kterého lze čerpat   příspěvek na rekreaci  zajišťovanou ve spolupráci s ČD travel, s.r.o.  ( Katalog rodinné dovolené pro zaměstnance ČD, ČDC a SŽ  pro  rok 2023); www.cdtravel.cz                                              Zasílání  přihlášek na rekreaci… Číst dále

Pozastavení poskytnutí příspěvku na rekreace z katalogu ČD Travel

Kancelář NGŘ pro lidské zdoje oznámila, že se  z důvodu vyčerpání rozpočtovaných finančních prostředků, ke dni 1. 4. 2023 pozastavujeme poskytování příspěvku z Centrálního Sociálního fondu na rekreace a TDM z katalogu ČD Travel pro zaměstnance ČD Příspěvek lze již pouze poskytnout rodinným příslušníkům, kteří doprovází zaměstnance na KOP.