6.informace z kolektivního vyjednávání SŽDC, s.o. ze dne 30.11.2015

6. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – 30. 11. 2015
Dne 30. 11. 2015 proběhlo v sídle organizace další jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015.
Zaměstnavatel předložil sociálním partnerům nový komplexní návrh zaměstnavatele, který obsahoval:
• mimořádnou odměnu generálního ředitele vybraným kategoriím zaměstnanců SŽDC,
• zvýšení příspěvku na penzijní spoření u vybraných zaměstnání,
• zvýšené odstupné v principech PKS 2015,
• zachování profesní odměny,

6. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – 30. 11. 2015
Dne 30. 11. 2015 proběhlo v sídle organizace další jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015.
Zaměstnavatel předložil sociálním partnerům nový komplexní návrh zaměstnavatele, který obsahoval:
• mimořádnou odměnu generálního ředitele vybraným kategoriím zaměstnanců SŽDC,
• zvýšení příspěvku na penzijní spoření u vybraných zaměstnání,
• zvýšené odstupné v principech PKS 2015,
• zachování profesní odměny,
• definici dělené směny dle PKS 2015,
• definici vícesměnného pracovního režimu,
• rozšíření kondičních pobytů o vybraná zaměstnání infrastruktury,
• stanovení výkonové odměny,
• zvýšení tarifních mezd,
• změna hodnoty stravenky pro zaměstnance se směnou v délce 12 hod. a více,
• akcí sociálního a bezpečnostního charakteru v objemu 50 mil.

Odborové organizace s předloženým návrhem nesouhlasily a předložily formou společného protinávrhu požadavek na odstupné roku 2015, zvýšení tarifních mezd, výkonové odměny, délky směny pro stravenky s vyšší nominální hodnotou.
Požadavky OC zaměstnavatel nepřijal.

Následně zaměstnavatel zahájil projednávání Opatření generálního ředitele SŽDC pro případ neuzavření podnikové kolektivní smlouvy na rok 2016.

Jelikož nedošlo k uzavření podnikové kolektivní smlouvy na rok 2016 do 30. 11. 2015, jak bylo sjednáno v dohodě o kolektivním vyjednávání, proběhlo jednání o dalším postupu – další termín společného jednání je pondělí 7. 12. 2015 v sídle organizace.

J.Skopový

Komentáře jsou uzavřeny.