7. informace o kolektivním vyjednávání SŽDC

7. společná informace o kolektivním vyjednávání u SŽDC ze dne 22. listopadu 2019
Dne 22. listopadu 2019 pokračovalo jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019 v sídle organizace.
Na začátku jednání proběhla diskuze o podobě příspěvku na dopravu na období jízdního řádu od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020 – 3. změna PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 – 31. 12. 2019 a PKS po 31. 12. 2019. Došlo ke shodě nad úpravou podmínek vyplacení příspěvku. Vzhledem k tomu, že stále nedošlo ke shodě na straně odborových organizací o požadované výši příspěvku na dopravu, nebylo o této problematice dále jednáno.
V další části jednání došlo k dohodě o úpravě podmínek zajištění očkování zaměstnanců proti klíšťové encefalitidě a proti hepatitidě.
Dále bylo jednáno o navýšení sazeb tarifních mezd; stanovení navýšených sazeb odměn z dohody pro pracovníka dozoru; navýšení procentuální výše příplatku za práci v noci. V souvislosti s dalším návrhem zaměstnavatele na zvýšení tarifních mezd bylo ze strany zaměstnavatele konstatováno, že musí být hledány zdroje v již dohodnutém textu kolektivní smlouvy – v motivační zvláštní odměně zaměstnanců odměňovaných tarifní mzdou a v disponibilním objemu mzdových prostředků bez OON pro výplatu výkonové odměny. Ke shodě nedošlo a všechny otevřené body zůstávají v rozporu.
Další termín kolektivního vyjednávání je v pondělí 2. prosince 2019 v Praze.

Záložka pro permanentní odkaz.