You are hereAktuality

Aktuality


AKTUALITY.....CO SE UDÁLO

Studenti a senioři získají slevu 75 procent na vlaky a autobusy sticky icon

Vláda dnes rozhodla, že studentům do 26 let a seniorům nad 65 let bude poskytnuta sleva na jízdném ve výši 75% a to jak při jízdách vlakem tak autobusem.
Zlevněné jízdné vyjde stát od příštího roku na 5,83 miliardy korun ročně.

Dopravci se ale budou moci rozhodnout, na kterých spojích slevy umožní, což souvisí s omezenými možnostmi zvyšování kapacity u vytížených linek.

Informace pro důchodce k jízdním výhodám sticky icon

Vážená paní, Vážený pane,
rádi bychom Vás informovali o prolongaci jízdních výhod na další období. Vzhledem k tomu, že jste ukončil pracovního poměr buď přímo u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“) nebo u Českých drah, akciové společnosti (příp. u Českých drah, státní organizace), dále jen „ČD“, a to v organizačním útvaru, který byl později na základě vládního rozhodnutí převeden na SŽDC, jste nyní nově v oblasti jízdních výhod evidován/a jako Důchodce SŽDC.

Výpis z jednáná ZV 1/2018 sticky icon

Výpis č. 1 ze schůze ZV ZO SOSaD Cheb ze dne 31. 1. 2018
ZV projednal:
• plnění Plánu akcí BOZP za rok 2017 CDC PJ Ústí nad Labem
• Plán akcí BOZP na rok 2018 CDC PJ Ústí nad Labem
• Plánem akcí BOZP na rok 2018 v ZAP České Budějovice
• plnění Plánu akcí BOZP za rok 2017 SŽDC OŘ Ústí nad Labem
• Plán akcí BOZP na rok 2018 SŽDC OŘ Ústí nad Labem
• plnění PKS za rok 2017 u všech tří společností
ZV schválil:
• Zajištění a výdej vstupenek do aquafora a na masáže na rok 2018
• Zajištění vstupenek na divadelní představení ve Františkových Lázních
dne 01. 03. 2018 v počtu 30 ks

JÍZDNÍ VÝHODY NA ROK 2018 sticky icon

Jízdní výhody v roce 2018 doznají úpravu podmínek. Platnost všech stávajících aplikací železniční průkazka na In kartě (tzv. „režijce“) z roku 2017 je prodloužena až do 31. května 2018.
Podrobnosti pro novou prolongaci budou zveřejněny. K dispozici jsou následující informace:
• „staré režijky“ platí až do doby provedení prolongace pro 2018 za podmínek platných v roce 2017. Platí vše jako v loňském roce, včetně nutnosti mít v komerčních vlacích buď evidenční lístek nebo místenku s rozdružením ČD, SŽDC, ostatní;

PKS SŽDC, s.o. - podepsána (aktualizováno) sticky icon

Opravdu výborná zpráva pro zaměstnance SŽDC!!! PKS na rok 2018 je podepsaná .

Informace o průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC č.11 sticky icon

11. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 27. 12. 2017
Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle zaměstnavatele za účasti generálního ředitele Ing. Pavla Surého.

Stav vyjednáváni o PKS SŽDC k 15.12.217 sticky icon

Tím že se pomalu chýlí ke konci konec roku, blíží se ke konci i kolektivní vyjednáváni o podobě nové PKS SŽDC na rok 2018. Zaměstnavatel tlačí na podpis a OC se podřizují. Zapomeňte na výrazný nárůst tarifních mezd! Jestliže jste doufali v 10% nárůst, nebo alespoň v 8% - budete zklamaní. Zaměstnavatel, lépe řečeno správní rada se dohodla s OSŽ a ostatní OC nemají zájem tuto dohodu nedodržet a podřizují se. My zástupci SOSaD s touto dohodou nesouhlasíme a požadujeme "bojovat" dále o navýšení tarifní mzdy. Ovšem jsme v tom sami.

Informace o průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC č.8 sticky icon

8. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 8. 12. 2017
Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle organizace dne 8. 12. 2017.
Generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý a zástupci odborových organizací podepsali Rámcové zásady FKSP a C-FKSP na rok 2018. V pondělí 11. prosince 2017 dojde k jejich zveřejnění a rozeslání na OJ SŽDC.
Zaměstnavatel předložil návrh:
• navýšení hodnoty stravenek;

Stav vyjednáváni o PKS SŽDC k 7.12.217 sticky icon

Dnes proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání o podobě PKS SŽDC, s.o. Po třítýdenním "klidu zbraní" zaměstnavatel předložil další "VSTŘÍCNÝ" komplexní návrh sporných bodů. Byly navrženy a následně schváleny Kondiční pobyty a stanovená týdenní pracovní doba a to v podobě roku 2017.Byl vysloven souhlas s již dříve dohodnutými podmínkami Osobního příplatku s nepatrnou změnou textace. Rozpor ovšem zůstává v oblasti tarifních mezd a výkonové odměny. U VO sice panuje shoda v minimální výši, tj. 5% tarifní mzdy, ale rozpor trvá ve výši objemu mzdových prostředků pro jejich výplatu.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.