DEN PLNÝ HER

ZO SOSaD Cheb ve spolupráci se zaměstnavateli SŽ, ČD a ČD Cargo  pořádají DEN PLNÝ HER, který se bude konat 10.6.2023 v zábavním parku Plohn.  více v příloze: Dětský_den_plný_her

Vyčerpání SF ČDC na rekreace

Dnešním dnem, 3.5.2023, došlo k vyčerpání navýšeného finančního objemu  SF ČDC , ze kterého  bylo možno čerpat příspěvek na rekreaci zajišťovanou ve spolupráci s ČD travel, s.r.o.. Přihlášky doručené dne 3.5.2023 do 18:00 hodin na e-mail  ČD travel , s.r.o.  přes odpovědného zaměstnance Vaší JOS, jsou do tohoto  limitu ještě… Číst dále

Rekreace s příspěvkem z C – SF 2023 – ČD Cargo

Vedení společnosti CDC v dohodě se sociálními partnery  navýšilo finanční objem  Sociálního fondu ČD Cargo, a.s.,(dále jen SF),  ze kterého lze čerpat   příspěvek na rekreaci  zajišťovanou ve spolupráci s ČD travel, s.r.o.  ( Katalog rodinné dovolené pro zaměstnance ČD, ČDC a SŽ  pro  rok 2023); www.cdtravel.cz                                              Zasílání  přihlášek na rekreaci… Číst dále

Pozastavení poskytnutí příspěvku na rekreace z katalogu ČD Travel

Kancelář NGŘ pro lidské zdoje oznámila, že se  z důvodu vyčerpání rozpočtovaných finančních prostředků, ke dni 1. 4. 2023 pozastavujeme poskytování příspěvku z Centrálního Sociálního fondu na rekreace a TDM z katalogu ČD Travel pro zaměstnance ČD Příspěvek lze již pouze poskytnout rodinným příslušníkům, kteří doprovází zaměstnance na KOP.

Toulky Moravou – průzkum zájmu

ZV ZO SOSaD Cheb ve spolupráci se zaměstnavateli připravuje tradiční „Toulky Moravou“, tentokráte do oblasti Čejče. Akce je plánovaná v termínu 28. – 30. 9. 2023. Upozornuji, že ubytování je pouze ve čtyřlůžkových pokojích. Přihlášení na akci je do 30. dubna 2023 – dle počtu přihlášených (minimální počet je 25… Číst dále