Informace z kolektivního vyjednávání ČD Cargo

Dne 6.11.2023 proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání ČD Cargo. Zaměstnavatel předložil návrh na zvýšení osobního ohodnocení vybraným profesím(vozmistr, vedoucí posunu, posunovač strojmistr, strojvedoucí) o 3%, Odměnu za rok bez nehod pro vybraná zaměstnání – strojvedoucí, vedoucí posunu a posunovač a navýšení tarifů. Odborové centrály návrh zaměstnavatele odmítly jako nedostatečný a… Číst dále

USNESENÍ GR SOSaD

GR SOSaD přijala na dnešním jednání mj. usnesení, které reaguje na současnou situaci s přijetím vládního “ úsporného balíčku“. Usnesení ze zasedání Generální rady SOSaD konané dne 9.11.2023: Svaz Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD) podporuje veškeré protestní akce ČMKOS a ASO proti snižování životní úrovně občanů ČR, zejména zaměřené proti… Číst dále

ADVENT V SASKU

SOSaD ve spolupráci se zaměstnavateli SŽ, ČD a ČD Cargo pořádají společenskou akci  Advent v Sasku. Bližší info v příloze:  Plakát Ch

VOLBY DO DOZORČÍ RADY ČD CARGO

Ve dnech 23. 10. 2023 – 27. 10. 2023 se konaly volby členů Dozorčí rady ČD Cargo, a.s., volených zaměstnanci společnosti. Hlavní volební komise na základě výsledků z jednotlivých okrskových volebních komisích konstatovala, že z celkového počtu 6 398 oprávněných zaměstnanců – voličů ke dni vyhlášení voleb tj. k 23. 10. 2023  využilo svého… Číst dále

První společné jednání o PKS SŽ 2024

První den výjezdního kolektivního vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě Správy železnic, státní organizace, na rok 2024   V úvodním dnu výjezdního kolektivního vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě na rok 2024 bylo za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA, představeno společné stanovisko odborových centrál k návrhu zaměstnavatele na znění PKS 2024, který byl… Číst dále