Informace pro zaměstnance SŽDC – OŘ Ústí nL

Vedení OŘ zveřejnilo informaci o pozastavení příspěvk“ FKSP z OŘ Ústí nL na rekreace a DTM: „Vzhledem k tomu, že jsou téměř vyčerpány rozpočtované částky, určené na příspěvek z FKSP OŘ UNL 2019 na rekreace zaměstnanců a na TDM,bude pátek 30. srpna 2019 posledním dnem, pro příjem žádostí o příspěvek… Číst dále

Informace o provozu kanceláře ZO

Kancelář ZV ZO SOSaD Cheb bude v době od 19. 08. 2019 do 01. 09. 2019 uzavřena z důvodu čerpání dovolené. V případě závažných a neodkladných záležitostí mne můžete kontektovat na tel: 604 444 248, případně můžete kontaktovat pana Richarda Jakla ne tel: 724 496 600.

Pozastavení příspěvku ze SF ČD, a.s., na dotované rekreace

Dne 22.7.2019 bylo s  okamžitou platností pozastaveno poskytování příspěvku ze SF ČD, a.s. na dotované rekreace z katalogu cestovní kanceláře ČD travel, s.r.o. (článek 6, písm.a) Zásad hospodaření se SF ČD, a.s., na rok 2019). Příspěvek se pozastavuje z důvodu vyčerpání rozpočtovaných finančních prostředků.