Podepsána PKS na rok 2021 u ČD, a.s.

Překvapivě jako první zaměstnavatel na české železnici podepsali ČD, a. s. a odborové centrály ve středu 7.10. Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2021. Tento podpis zaručuje stejné podmínky jako v PKS na rok 2020 a nárůst mezd o 2%. V . . . This content is restricted.

ZRUŠENÍ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

Vzhledem k opakující se pandemické situaci s onemocněním Covid 19 a vyhlášeným opatřením vlády omezující pořádání kulturních a společenských akcí a účastí na nich, se letos ruší pravidelné akce pořádané ZO SOSaD Cheb a to . . . This content is restricted.

3. společná informace z kolektivního vyjednávání o PKS 2021 SŽ

V sídle zaměstnavatele byly projednávány nové návrhy zaměstnavatele v oblasti kolektivní smlouvy (např. odstupné, odměna za vedení zaměstnanců HZS), zásad Fondu kulturních a sociálních potřeb, úpravy znění charakteristik prací u vybraných zaměstn . . . This content is restricted.