Informace pro zaměstnance SŽDC – OŘ Ústí nL

Vedení OŘ zveřejnilo informaci o pozastavení příspěvk“ FKSP z OŘ Ústí nL na rekreace a DTM: „Vzhledem k tomu, že jsou téměř vyčerpány rozpočtované částky, určené na příspěvek z FKSP OŘ UNL 2019 na rekreace zaměstnanců a na TDM . . . This content is restricted.

Pozastavení příspěvku ze SF ČD, a.s., na dotované rekreace

Dne 22.7.2019 bylo s  okamžitou platností pozastaveno poskytování příspěvku ze SF ČD, a.s. na dotované rekreace z katalogu cestovní kanceláře ČD travel, s.r.o. (článek 6, písm.a) Zásad hospodaření se SF ČD, a.s., na . . . This content is restricted.

Informace z jednání OC a zaměstnavatele

V minulém týdnu proběhlo pravidelné jednání zaměstnavatele SŽDC a odborových centrál. Jednání se zúčastnil mimo jiné ředitel O10 GŘ, Ing. Pavel Koucký, který jednání řídil a generální ředitel SŽDC Bc.Jiří Svoboda, MBA. Generální ředitel se svém vystoupení probral stav v jednotlivých segmentech. V segmentu Správy majetku se pokračuje ve sjednocování…. Číst dále

FKSP v roce 2016

V uplynulých dnech proběhla dvě jednání na úrovni OŘ Ústí n/L a OC k FKSP na rok 2016. Dle zaměstnavatele vstřícný návrh rozpočtu nebyl při prvním jednání ze strany SOSaD akceptován. Zaměstnavatel ponížil částku na kulturu a tělovýchovu pro oblast řízení provozu o 800 000,- Kč. Všem zaměstnancům pak byl… Číst dále