FKSP v roce 2016

V uplynulých dnech proběhla dvě jednání na úrovni OŘ Ústí n/L a OC k FKSP na rok 2016. Dle zaměstnavatele vstřícný návrh rozpočtu nebyl při prvním jednání ze strany SOSaD akceptován. Zaměstnavatel ponížil částku na kulturu a tělovýchovu pro oblast řízení provozu o 800 000,- Kč. Všem zaměstnancům pak byl navýšen příspěvek na stravenku o 1 Kč na 13 korun.

V uplynulých dnech proběhla dvě jednání na úrovni OŘ Ústí n/L a OC k FKSP na rok 2016. Dle zaměstnavatele vstřícný návrh rozpočtu nebyl při prvním jednání ze strany SOSaD akceptován. Zaměstnavatel ponížil částku na kulturu a tělovýchovu pro oblast řízení provozu o 800 000,- Kč. Všem zaměstnancům pak byl navýšen příspěvek na stravenku o 1 Kč na 13 korun. Protože druhé kolo jednání bylo naplánováno na 27.1., zástupci SOSaD podepsaly předložené upravené zásady FKSP s pozměněným rozpočtem v oblasti kultura a tělovýchova o 400 000,- Kč a to především z důvodu nemožnosti čerpat prostředky na rekreace a příspěvek na stravenky.
Jiná situace byla při jednání o FKSP s vedením OŘ Plzeň, které proběhlo 25.1.2016. Na základě vyhodnocení čerpání FKSP na rok 2015 bylo všemi stranami odsouhlaseno společné čerpání, tj. bez rozdělení na segment provozuschopnosti a segment řízení provozu. Jako jediný zástupce za OC SOSaD jsem nesouhlasil s limitem čerpání na zaměstnance ve výši 4 000,- Kč na rok, Ze stejného důvodu jako v Ústí nL, tj. hrozba nečerpání pro všechny zaměstnance, jsem přes mé výhrady FKSP na rok 2016 podepsal s tím, že v polovině roku bude rozpočet přepočítán a čerpání na zaměstnance může být navýšeno. Příspěvek na stravování zůstává v maximální výši jako v roce 2015, tzn. 14,- Kč.

J.Skopový

Záložka pro permanentní odkaz.