III. sjezd SOSaD

Dne 18.5.2017 se konal v Jílovém III. sjezd SOSaD. Za účasti téměř 100% zvolených delegátů z jednotlivých ZO byli na sjezd pozváni i generální ředitelé a předsedové představenstev všech tří zaměstnavatelů. Bohužel, ani jeden je jednání nezúčastnil a vyslal na náš sjezd „pouze“ personální ředitele svých organizací. Sjezdu se zúčastnili a k delegátům promluvili Ing. Pavel Koucký, ředitel odboru O 10 GŘ SŽDC, s.o., Ing. Mojmír Bakalář, ředitel odboru lidských zdrojů ČD Cargo, a.s. a ředitel odboru O 10 GŘ ČD, a.s. Ing. Ivo Veselý.

Dne 18.5.2017 se konal v Jílovém III. sjezd SOSaD. Za účasti téměř 100% zvolených delegátů z jednotlivých ZO byli na sjezd pozváni i generální ředitelé a předsedové představenstev všech tří zaměstnavatelů. Bohužel, ani jeden je jednání nezúčastnil a vyslal na náš sjezd „pouze“ personální ředitele svých organizací. Sjezdu se zúčastnili a k delegátům promluvili Ing. Pavel Koucký, ředitel odboru O 10 GŘ SŽDC, s.o., Ing. Mojmír Bakalář, ředitel odboru lidských zdrojů ČD Cargo, a.s. a ředitel odboru O 10 GŘ ČD, a.s. Ing. Ivo Veselý. Dalšími hosty byli bývalí předsedové SOSaD pan Pavel Holešta a Jaromír Dušek. Průběh sjezdu se vedl v klidné a přátelské atmosféře, na čemž měli zásluhu organizátoři sjezdu. Hlavním úkolem sjezdu byla volba nového vedení svazu. Předsedou SOSaD byl zvolen pan Jan Kadečka, který získal 100% hlasů přítomných delegátů. Na pozici 1. místopředsedy SOSaD a předsedy FV SOSaD při SŽDC byl zvolen pan Lubomír Michalec, který získal 96,1% hlasů. Do funkce 2. místopředsedy SOSaD a předsedy FV SOSaD při ČD Cargo byl zvolen pan Milan Mikeš, který získal 94,2% hlasů.

J.Skopový

Záložka pro permanentní odkaz.