Informace k jízdním výhodám

V souvislosti se změnou č. 15 Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace SŽDC, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, dochází k rozsáhlým SW úpravám úloh zabezpečujících agendu zaměstnaneckých jízdních výhod.

V souvislosti se změnou č. 15 Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace SŽDC, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, dochází k rozsáhlým SW úpravám úloh zabezpečujících agendu zaměstnaneckých jízdních výhod. Z tohoto důvodu došlo k odložení termínu prolongace jízdních výhod a bylo nutno upravit v systému datum konce platnosti jízdních výhod, která se zapisuje též do čipu In Karet. Pokud by v období od 1. 3. 2018 do 15. 3. 2018 došlo při kontrole In Karty na POP k nějaké nesrovnalosti v datech, držitel In Karty s aplikací jízdní výhody nic nedoplácí, pouze ho upozorněte, aby neprodleně navštívil jakoukoli pokladní přepážku nebo se obrátil na příslušný personální útvar, kde mu bude provedena kontrola funkčnosti In Karty a bezplatná aktualizace dat. Po 15. 3. 2018 zaplatí cestující s neplatnou aplikací jízdních výhod jízdné, na které prokáže nárok.

Záložka pro permanentní odkaz.