Informace o průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC č.4

Z přiložené zprávy vyplývá pouze to, že se zaměstnavatel a odborové centrály nedohodli. Stále trvají diametrálně odlišné názory na navýšení základních tarifů. Navýšení o 1,5% a poté až o 3%, deklarované zaměstnavatelem, je především navýšením objemu mzdových prostředků, které se ve finále u většiny zaměstnanců zásadně nepromítne ve výši mzdy. Zaměstnavatel a odborové centrály sice našli společnou řeč ve zrušení tarifních pásem A a B a jejich sjednocení, ale už se zásadně liší v jejich nastavení a výši.

Z přiložené zprávy vyplývá pouze to, že se zaměstnavatel a odborové centrály nedohodli. Stále trvají diametrálně odlišné názory na navýšení základních tarifů. Navýšení o 1,5% a poté až o 3%, deklarované zaměstnavatelem, je především navýšením objemu mzdových prostředků, které se ve finále u většiny zaměstnanců zásadně nepromítne ve výši mzdy. Zaměstnavatel a odborové centrály sice našli společnou řeč ve zrušení tarifních pásem A a B a jejich sjednocení, ale už se zásadně liší v jejich nastavení a výši.
Dovolím si tvrdit, že celá mzdová politika zaměstnavatele je kontraproduktivní. Nejenže nepřivádí dostatek nových a mladých lidí do řad SŽDC (viz viditelný nedostatek například výpravčích) ale „vyhání“ starší a zkušené zaměstnance. Ti by nejvíce pocítili změny ve výši tarifů ve svých peněženkách.

J. Skopový

Komentáře jsou uzavřeny.