Informace o průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC č.7

V příloze je uložena informace o dalším průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC ze dne 7.12.2017.

V příloze je uložena informace o dalším průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC ze dne 7.12.2017.

Záložka pro permanentní odkaz.