Informace o průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC č.8

8. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 4. 12. 2018

Osmé jednání zahájil náměstek generálního ředitele pro ekonomiku Ing. Aleš Krejčí, který konstatoval, že průběh a výsledky letošního kolektivního vyjednávání v rámci podniků české železnice jsou na SŽDC nejdále.

8. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 4. 12. 2018

Osmé jednání zahájil náměstek generálního ředitele pro ekonomiku Ing. Aleš Krejčí, který konstatoval, že průběh a výsledky letošního kolektivního vyjednávání v rámci podniků české železnice jsou na SŽDC nejdále.

Zaměstnavatel předložil nové návrhy, ve kterých postupně navyšoval objemy použitelných prostředků, a to na tuto úroveň:

• Navýšení výše tarifních mezd o 3 %;

• Objem nového druhu zvláštní odměny na zvýšení motivace ve výši 1 %;

• Navýšení disponibilního objemu na výkonové odměny na 5,8 % tarifních mezd;

• Nové sazby odměny z dohody pracovníku dozoru (sazba A 86 Kč/hod, sazba B 90 Kč/hod, sazba C 94 Kč/hod);

• Navýšení minimální hodinové sazby příplatku za práci v noci a příplatku za práci o sobotách a nedělích na 17 Kč/hod (výše procentní sazby – 11 % průměrného výdělku se nemění);

• Poskytnutí jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2018 zaměstnancům SŽDC ve výši 3 750 Kč.

Zaměstnavatel shrnul, že tento návrh včetně již dohodnutých textů znamená navýšení rozpočtu mzdových a ostatních osobních nákladů o cca 5,6 % oproti rozpočtu roku 2018. Odborové organizace na návrh zaměstnavatele nepřistoupily a nadále požadují navýšení výše tarifních mezd o 8 %. Toto navýšení je pro zaměstnavatele nerealizovatelné.

Další termín kolektivního vyjednávání je ve čtvrtek 6. 12. 2018 v sídle zaměstnavatele.

Záložka pro permanentní odkaz.