Informace pro důchodce SŽDC k jízdním výhodám

Zveřejnění informace GR Českých drah k jízdním výhodám pro důchodce SŽDC

Vážená paní, Vážený pane,
rádi bychom Vás informovali o prolongaci jízdních výhod na další období. Vzhledem k tomu, že jste ukončil pracovní poměr buď přímo u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“) nebo u Českých drah, akciové společnosti (příp. u Českých drah, státní organizace), dále jen „ČD“, a to v organizačním útvaru, který byl později na základě vládního rozhodnutí převeden na SŽDC, jste nyní nově v oblasti jízdních výhod evidován/a jako Důchodce SŽDC.

Zveřejnění informace GR Českých drah k jízdním výhodám pro důchodce SŽDC

Vážená paní, Vážený pane,
rádi bychom Vás informovali o prolongaci jízdních výhod na další období. Vzhledem k tomu, že jste ukončil pracovní poměr buď přímo u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“) nebo u Českých drah, akciové společnosti (příp. u Českých drah, státní organizace), dále jen „ČD“, a to v organizačním útvaru, který byl později na základě vládního rozhodnutí převeden na SŽDC, jste nyní nově v oblasti jízdních výhod evidován/a jako Důchodce SŽDC.
Změnou tarifu Ministerstva dopravy, podle kterého jsou poskytovány jízdní výhody, došlo k následujícím změnám, které se Vás týkají:
1. Prolongační období je v letošním roce stanoveno po dobu platnosti jízdního řádu, tj. do 8. prosince 2018.
2. Prolongační částka na období podle bodu 1. pro důchodce je ve výši 600 Kč, pro dospělé rodinné příslušníky 1 250 Kč a pro děti ve výši 600 Kč.
3. Nově se prolongace nevztahuje na přepravu spoluzavazadel, jejich přepravu je nutné vždy uhradit.
4. Prolongací není hrazena přeprava ve vlacích vedených na obchodní riziko ČD (tzv. komerční vlaky) – tj. vlacích, ve kterých bylo dosud potřeba předložit tzv. evidenční lístek (jejich výčet je uveden níže).
Přeprava ve vlacích vedených na obchodní riziko ČD (tzv. komerční vlaky)
Jak je uvedeno výše, prolongační částka, kterou můžete u pokladny uhradit stejně, jako v předchozích letech, neopravňuje držitele k jízdě v tzv. komerčních vlacích (vlaky EX, EC a SC na trati Praha – Ostrava a zpět, vlaky EN, IC Opava – Praha a zpět, SC a IC Praha – Bohumín a zpět, IC Opava – Ostrava-Svinov, R Hukvaldy a speciální vlaky „Dny NATO“). Pojede-li tímto vlakem držitel jízdních výhod s uhrazenou prolongační částkou bez uhrazeného časového příplatku (viz níže), bude vyzván buď k úhradě jízdného, nebo si bude muset dokoupit jednorázový doplatek ve výši 125 Kč.
Časový příplatek
V souladu s memorandem podepsaným ministerstvem dopravy a odborovými organizacemi působícími na železnici je SŽDC připravena tento časový příplatek v hodnotě 350 Kč na období od data prolongace do 8. prosince 2018 uhradit.
V případě Vašeho zájmu o využití časového příplatku, který SŽDC uhradí, navštivte s občanským průkazem personální pracoviště SŽDC (Praha, Ústí nad Labem, Plzeň, Hradec Králové, Brno, Olomouc nebo Ostrava), kde s Vámi budou sepsány příslušné dokumenty. Protože se jedná o nepeněžní plnění, které podléhá podle zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění, dani z příjmu ze závislé činnosti, budete současně také vyzván/a k úhradě příslušné částky této daně (52 Kč). Pokud od Vašeho ukončení pracovního poměru u SŽDC uplynul méně než 1 rok, budete v souladu s platnou legislativou vyzván/a ještě i k úhradě zákonných odvodů sociálního a zdravotního pojištění (celkem spolu s daní 109 Kč).
Po uplynutí kalendářního roku 2018 si můžete požádat o vrácení zaplacené daně – podáním daňového přiznání na finančním úřadu příslušném Vašemu trvalému bydlišti (resp. požádáním o provedení ročního zúčtování daní) a daň Vám může být případně následně vrácena (ne však sociální a zdravotní pojištění).
Žádosti o jízdenky FIP, dokládání příslušných potvrzení, změny v rod. příslušnících, adresách, úschova JV apod., se i nadále vyřizují na evidenčních místech jízdních výhod ČD. Na pracovišti SŽDC se vyřizuje pouze časový příplatek.
Pro možnost úhrady časového příplatku ze strany SŽDC musíte navštívit personální pracoviště SŽDC nejpozději do 29. 5. 2018.

Seznam personálních pracovišť SŽDC:
OŘ Praha, Partyzánská 1504/24, Praha 7, 2. p., 247, tel.: 972 241 162
OŘ Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 1. p., 218, 972 422 754, 972 422 755
OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, Plzeň, 3. p., A304, tel.: 972 522 487

Záložka pro permanentní odkaz.