Informace z jednání OC a zaměstnavatele

V minulém týdnu proběhlo pravidelné jednání zaměstnavatele SŽDC a odborových centrál. Jednání se zúčastnil mimo jiné ředitel O10 GŘ, Ing. Pavel Koucký, který jednání řídil a generální ředitel SŽDC Bc.Jiří Svoboda, MBA.
Generální ředitel se svém vystoupení probral stav v jednotlivých segmentech. V segmentu Správy majetku se pokračuje ve sjednocování. Mnoho oprav a rekonstrukcí budov je ukončeno ale mělo by se dále více investovat.
V segmentu ekonomie je na pořadu sjednotit finanční odbor. V budoucnu by měli být pouze dvě účtárny. Jedna se sídlem v Pardubicích a druhá v Olomouci.

V minulém týdnu proběhlo pravidelné jednání zaměstnavatele SŽDC a odborových centrál. Jednání se zúčastnil mimo jiné ředitel O10 GŘ, Ing. Pavel Koucký, který jednání řídil a generální ředitel SŽDC Bc.Jiří Svoboda, MBA.
Generální ředitel se svém vystoupení probral stav v jednotlivých segmentech. V segmentu Správy majetku se pokračuje ve sjednocování. Mnoho oprav a rekonstrukcí budov je ukončeno ale mělo by se dále více investovat.
V segmentu ekonomie je na pořadu sjednotit finanční odbor. V budoucnu by měli být pouze dvě účtárny. Jedna se sídlem v Pardubicích a druhá v Olomouci.
Největší prostor věnoval generální ředitel segmentu Řízení provozu. V současné době je na stole pět variant dalšího rozvoje. Tou první je konzervace současného stavu, která je však nejméně pravděpodobná. Druhá varianta předpokládá rozšíření sítě dispečerských pracovišť, ale dále již nerozšiřovat CDP. Ve třetí variantě se počítá s dokončením a naplněním CDP . Čtvrtou možností je zřízení tří oblastí řízení provozu a pátou variantou jsou dvě oblasti řízení provozu – Čechy a Morava. V současné době probíhají anylízy jednotlivých variant s termínem dokončení rozhodnutí v srpnu 2018.
V dalším úseku jednání předložil Ing. Koucký stanovisko Ministerstva financí, na teré se GR obrátilo s dotazem, co je „zájezd“. Na základě tohoto stanoviska byli všechny akce, které obsahovali dopravu a ubytování, přeřazeny z „akcí“ (např. turistika) na „zájezdy“ a to se zpětnou platností od začátku roku. Toto opatření přinese problémy účastníkům, kteří se aktivit zúčastnili v domění, že se zúčastňují „akce“ schválené zaměstnavatelem a nikoliv „zájezdu“. Dle zásad FKSP bude součet příspěvků poskytnutý na rekreace, zájezdy a tabory DM převyšující částku 20 000,- Kč na zaměstnance a rok zdaněn.
V závěrečné části jednání byli podány informace o počtech prolongací zaměstnanců SŽDC a jejich rodinných příslušníků, o 30 vyplacených náborových příspěvcích pro nové zaměstnance a pokračování spolupráce pojišťovny MV a zaměstnavatele v zajištění krátkých ozdravných pobytů zaměstnanců pracujících v provozech se zvýšenou psychickou nebo fyzickou zátěží.
Další jednání zaměstnavatele a OC je vzhledem k dovoleným plánováno na srpen letošního roku.

J. Skopový

Záložka pro permanentní odkaz.