Informace z kolektivního vyjednávání SŽDC, s.o. ze dne 28.11.2014

Společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC k 28. 11. 2014

Společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC k 28. 11. 2014
Na jednání dne 28. 11. 2014 v sídle organizace byly projednávány poslední rozporné body textu kolektivní smlouvy se snahou sblížení stanovisek. Došlo k dohodě o profesní odměně (dle PKS 2014), byly sjednány principy odměňování vybraných pracovišť s nejnáročnějším pracovním vytížením. Dále se jedná o parametrech uplatňování dohodnutých principů. Sblížila se stanoviska o nárůstu tarifů mezd (zaměstnavatel navrhuje nárůst 1,4 %, odborové centrály požadují nárůst 4,1 % a požadují odděleně posuzovat zajištění zdrojů pro odměňování zaměstnanců pracovišť s nejnáročnějším pracovním vytížením). Dále se jedná o navýšení finančních prostředků pro akce sociálního charakteru a BOZP. Hledá se konsensus v oblasti stravování.
Další jednání se bude konat v pondělí 1. 12. 2014 od 12:00 hod. v sídle organizace.
J.Skopový

Záložka pro permanentní odkaz.