JEDNÁNÍ VEDENÍ CDC a OC

Dne 20.11.2020 proběhlo pravidelné jednání vedení CDC a OC. Byly podány aktuální informace o vývoji racionalizačních opatřeních k 20.11.2020 – uzavřena dohoda o ukončení PP se 103 zaměstnanci.

  Vzhledem k vývoji Covid-19 bylo rozhodnuto o zastavení KOP s účinností od 18.10.2020 do konce roku 2020. Další zajištění KOP bude realizováno v souladu s postupem vlády a uvolňování epidemiologické situace. K řešení zajištění náhrady za neuskutečněnou KOP bude svoláno jednání. 

Na jednání předal zaměstnavatel návrh 3. změny PKS ČD Cargo na rok 2020 – 2021. Předložený návrh obsahuje legislativní změny vyplývající z novely Zákoníku práce s účinností od 1.1.2021. Byl také předložen návrh PKS ČD Cargo na rok 2021 – 2022. OC zašlou svá stanoviska k předloženému návrhu na novou PKS do 7.12.2020. 

Záložka pro permanentní odkaz.