Informace o 1. změně PKS SŽDC, s.o. - jednání 3.6.2014 sticky icon

Společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – o 1. změně PKS SŽDC 2014 – 3. 6. 2014

Odvolání GŘ SŽDC, s.o. sticky icon

Správní rada odvolala z funkce generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty cesty (SŽDC) Jiřího Koláře. Od června organizaci povede nynější brněnský oblastní ředitel Pavel Surý. Po zasedání rady to řekl mluvčí organizace Jakub Ptačinský. Důvodem pro Kolářovo odvolání jsou podle správní rady změny v organizaci spojené s převodem části majetku Českých drah.

Zámky Ludvíka Bavorského sticky icon

SOSaD připravil ve spolupráci se zaměstnavatelem pro zaměstnance SŽDC, ČD a ČD Cargo, sportovně relaxačně poznávací akci
do Německa v termínu 22. – 23. 08. 2014. Viz příloha

Kolektivní vyjednávání - 1. změna PKS SŽDC, s.o. sticky icon

Jednání o 1. změně PKS SŽDC, s.o. na rok 2014 uvázlo na mrtvém bodě. Původní myšlenka o řešení neadekvátního ohodnocení zaměstnanců řízení provozu v některých nejvytíženějších železničních uzlech se zvrhla v licitaci o dalších funkcích a pracovních zařazeních jak pracovníků provozu, tak pracovníků infrastruktury. Zaměstnavatel splnil svou povinnost a kolektivní jednání zahájil, ale jeho snahou už není dotáhnout započatá jednání do konce. K tomu mu nahrává i nejednotnost odborových centrál. Jednání, které mělo proběhnout v dubnu a květnu, bylo zrušeno a tak nejbližším termínem je navržen 3.

DEN PLNÝ HER sticky icon

ZO SOSaD Cheb pořádá ke Dni dětí a zároveň k úspěšnému ukončení školního roku dne 28.6.2014 DEN PLNÝ HER v zábavném parku Plohn (SRN). Bližší informace v příloze.

Další jednání o 1. změně PKS SŽDC na rok 2014 sticky icon

Další kolektivní vyjednávání o podobě 1. změny PKS SŽDC 2014. V průběhu jednání o podobě 1. změny PKS SŽDC se dostavil generální ředitel Ing. Jiří Kolář, Ph.D., který informoval o personální obměně správní rady SŽDC, která se včera rozhodnutím vlády, na návrh ministra dopravy, uskutečnila. Analyticky zhodnotil současný stav u zaměstnanců řízení provozu v odměňování.

1. změna PKS SŽDC, s.o. - reakce SOSaD sticky icon

FV SŽDC při SOSaD na svém jednání dne 20.3.2014 projednal návrh na 1.

1. změna PKS SŽDC, s.o. na rok 2014 sticky icon

Společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – 2. jednání o 1. změně PKS SŽDC 2014 V pondělí 17. 3. 2014 se v sídle zaměstnavatele sešli zástupci zaměstnavatele a odborových centrál na plánovaném kolektivním vyjednávání o podobě 1. změny PKS SŽDC 2014.

Servisní dny ING sticky icon

Na základě dohody s poradci ING Životní pojišťovny, pány Ing.

Zájezd do Vatikánu a Říma sticky icon

GR SOSaD a ZO SOSaD Cheb ve spolupráci se zaměstnavateli připravuje duchovně poznávací akci do Vatikánu s prohlídkou Říma. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 1 host.