SILVESTROVSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ sticky icon

ZV zajistil 20 vstupenek na silvestrovské divadelní představení "MOCNÁ AFRODITÉ", které se koná v chebském divadle 31.12.2014 od 17 hodin. Více v příloze

Informace pro členy ZO SOSaD Cheb sticky icon

Jako každoročně jsou pro členy ZO SOSaD Cheb k dispozici plánovací diáře s tužkou na rok 2015 a pro přihlášené děti členů mikulášské balíčky. Vše si můžete vyzvednout na ZV.

Mikulášské setkání sticky icon

ZO SOSaD Cheb pořádá dne 13.12.2014 v hájenské restauraci v Dolíčku pravidelné setkání zaměstnanců a důchodců s hudbou a tancem. Přihlášky účastníků přijímá ZV do 8.12.2014.
více v příloze

Informace z kolektivního vyjednávání SŽDC, s.o. ze dne 20.11.2014 sticky icon

Společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC k 20. 11. 2014

Bezplatná přeprava ve vlacích společnosti Vogtlandbahn sticky icon

Informujeme držitele In-karet s platnou aplikací železniční průkazka, že s účinností od 14. 12. 2014 dochází ke změně u železniční společnosti Vogtlandbahn na trati Cheb (Gr.) – Marktredwitz. Tato železniční společnost je součástí železničního seskupení Länderbahn, ve kterém jsou také železniční společnosti Regentalbahn a Oberpfalzbahn. Toto seskupení přebírá veškeré závazky, včetně platných smluv mezi ČD a Vogtlandbahn, tj. i bezplatnou přepravu na In-karty s aplikací železniční průkazka.

Informace z kolektivního vyjednávání SŽDC, s.o. ze dne 15.10.2014 sticky icon

Společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC k 15. 10. 2014

Zahájeno kolektivní vyjednávání o nové PKS ČD Cargo na rok 2015 sticky icon

Předložením návrhu zaměstnavatele bylo zahájeno vyjednávání o nové PKS na rok 2015 u společnosti ČD Cargo. Odborové centrály se sešly dne 13.10.2014 ke společnému jednání o protinávrhu PKS. Protože se hned v úvodu jednání vyskytly problémy na straně Federace strojvůdců, vydaly zbylé OC toto prohlášení:

Výroční setkání důchodců sticky icon

Dne 10.11.2014 od 14 hodin se bude konat výroční setkání důchodců, bývalých zaměstnanců ČD, ČD Carga a SŽDC, a to v nádražní restauraci v Chebu. Žádám všechny, kteří se chtějí akce zúčastnit, aby včas nahlásili svou účast na ZV.
podrobnosti v příloze

J. Skopový
Předseda ZO

Zahájeno kolektivní vyjednávání o nové PKS SŽDC, s.o. na rok 2015 sticky icon

V pondělí 22. 9. 2014 a 29. 9. 2014 proběhla jednání zaměstnavatele a odborových organizací o podobě podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty po roce 2014. Zástupci odborových centrál seznámili zaměstnavatele se svými stanovisky a protinávrhy k návrhu PKS, který zaměstnavatel předložil dne 26. 8. 2014.
V průběhu jednání byly projednávány materiály: interní protikorupční program, etický kodex zaměstnance SŽDC a Celková zpráva z prověrek BOZP 2014.
Další jednání proběhne ve dnech 13. – 15. 10. 2014 v Berouně.
J. Skopový

Servisní dny ING Životní pojišťovny sticky icon

Stejně jako v první polovině roku 2014, budou od září pokračovat servisní dny ING.

Adresa, termíny, čas a konzultant ING:

OŘ Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, Ústí nad Labem, zasedací místnost Ř OŘ č.212, 1. patro

29.9., 20.10., 10.11., 1.12.

09:30 – 12:00

Petr Uhrecký, tel.: +420724845891

OŘ UNL, PO Most

Nádražní 774, Most, zasedací místnost , 6. patro

15.9., 13.10., 24.11., 15.12.

8:00 - 11:15

Petr Bauer, tel.: +420602484182

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.