Zahájeno kolektivní vyjednávání o nové PKS ČD Cargo na rok 2015 sticky icon

Předložením návrhu zaměstnavatele bylo zahájeno vyjednávání o nové PKS na rok 2015 u společnosti ČD Cargo. Odborové centrály se sešly dne 13.10.2014 ke společnému jednání o protinávrhu PKS. Protože se hned v úvodu jednání vyskytly problémy na straně Federace strojvůdců, vydaly zbylé OC toto prohlášení:

Výroční setkání důchodců sticky icon

Dne 10.11.2014 od 14 hodin se bude konat výroční setkání důchodců, bývalých zaměstnanců ČD, ČD Carga a SŽDC, a to v nádražní restauraci v Chebu. Žádám všechny, kteří se chtějí akce zúčastnit, aby včas nahlásili svou účast na ZV.
podrobnosti v příloze

J. Skopový
Předseda ZO

Zahájeno kolektivní vyjednávání o nové PKS SŽDC, s.o. na rok 2015 sticky icon

V pondělí 22. 9. 2014 a 29. 9. 2014 proběhla jednání zaměstnavatele a odborových organizací o podobě podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty po roce 2014. Zástupci odborových centrál seznámili zaměstnavatele se svými stanovisky a protinávrhy k návrhu PKS, který zaměstnavatel předložil dne 26. 8. 2014.
V průběhu jednání byly projednávány materiály: interní protikorupční program, etický kodex zaměstnance SŽDC a Celková zpráva z prověrek BOZP 2014.
Další jednání proběhne ve dnech 13. – 15. 10. 2014 v Berouně.
J. Skopový

Servisní dny ING Životní pojišťovny sticky icon

Stejně jako v první polovině roku 2014, budou od září pokračovat servisní dny ING.

Adresa, termíny, čas a konzultant ING:

OŘ Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, Ústí nad Labem, zasedací místnost Ř OŘ č.212, 1. patro

29.9., 20.10., 10.11., 1.12.

09:30 – 12:00

Petr Uhrecký, tel.: +420724845891

OŘ UNL, PO Most

Nádražní 774, Most, zasedací místnost , 6. patro

15.9., 13.10., 24.11., 15.12.

8:00 - 11:15

Petr Bauer, tel.: +420602484182

Potvrzení o studiu dětí pro účely jízdních výhod sticky icon

Upozorňujeme všechny držitele zaměstnaneckých jízdních výhod, kteří uplatňují nárok na jízdní výhody pro děti starší 16 let, na povinnost odevzdat na personální útvar, kde jsou evidováni pro účely jízdních výhod, v termínu do 31. 10. 2014 potvrzení o studiu pro školní rok 2014/2015.

DOVOLENÁ sticky icon

V termínu 18. - 29. 8 2014 budu čerpat řádnou dovolenou. V případě potřeby mne kontaktujte pomocí SMS na telefon 604 444 248. V neodkladných záležitostech zastupuje pan René Jagob, tel: 724 496 609.

Jiří Skopový, předseda ZO

Divadlo Mariánské Lázně sticky icon

ZV ZO SOSaD Cheb zajistil vstupenky do divadla v Mariánských Lázních na představení " POSLEDNÍ ROMANCE", které se uskuteční dne 9.10.2014. Více v příloze

Beskydy 2014 sticky icon

SOSaD ve spolupráci se zaměstnavateli pořádá Putování po naučných stezkách v Beskydech. Více info v příloze

1. změna PKS SŽDC, s.o. na rok 2014 sticky icon

Společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – o 1. změně PKS SŽDC 2014 – 23. - 24. 6. 2014
Zaměstnavatel předložil návrh, který vycházel z návrhu OSŽ a DUO z předchozího jednání. Všechny odborové organizace vyjádřily nesouhlas se snížením výkonové odměny pod 3,7 % u tzv. méně vytížených pracovišť. Zaměstnavatel navrhl možnost zohlednění nákladů zaměstnanců, kteří jsou držiteli licence strojvedoucího. Na základě jednání zaměstnavatel doplnil návrh o množinu vybraných pracovišť, na kterých by v podmínkách OS měla býti stanovena vyšší výkonová odměna.

Nová výstrojní součást - fleecová bunda sticky icon

V souvislosti s uzavřením výběrového řízení na výstrojní součást Bunda fleecová si Vás dovolujeme informovat, že do IS SAP byly zavedeny nové KSM pro tuto součást:
9715548_Bunda fleecová s odepínatelnými rukávy panská
9715549_Bunda fleecová s odepínatelnými rukávy dámská
Výstrojní součást určena pro:
413 15 Skladník přepravy
413 18 Skladištní dozorce
413 32 Vlakový revizor
421 43 Osobní pokladník
422 44 Informátor železniční dopravy

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 1 host.