Stav vyjednáváni o PKS SŽDC k 7.12.217 sticky icon

Dnes proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání o podobě PKS SŽDC, s.o. Po třítýdenním "klidu zbraní" zaměstnavatel předložil další "VSTŘÍCNÝ" komplexní návrh sporných bodů. Byly navrženy a následně schváleny Kondiční pobyty a stanovená týdenní pracovní doba a to v podobě roku 2017.Byl vysloven souhlas s již dříve dohodnutými podmínkami Osobního příplatku s nepatrnou změnou textace. Rozpor ovšem zůstává v oblasti tarifních mezd a výkonové odměny. U VO sice panuje shoda v minimální výši, tj. 5% tarifní mzdy, ale rozpor trvá ve výši objemu mzdových prostředků pro jejich výplatu.

MIKULÁŠ sticky icon

Od 20. 11. 2017 jsou na ZV vydávány mikulášské balíčky pro děti členů ZO SOSaD Cheb. Využijte, prosím, provozní dobu kanceláře ZV, tj. po - st od 8,00 do 11.30 hodin.

Informace o průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC č.6 sticky icon

6. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 15. 11. 2017
Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle organizace dne 15. 11. 2017.
Zaměstnavatel předložil návrh výkonové odměny, tarifních mezd, zpřesnění stávajícího textu PKS u odměňování při neúspěšné odborné zkoušce a zpřesnění principů nárůstu smluvních mezd.
Odborové organizace souhlasily s návrhy v oblastech odměňování při neúspěšné odborné zkoušce a principech nárůstu smluvních mezd.

Informace o průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC č.5 sticky icon

V příloze je uložena informace o dalším průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC. Situace je stále patová, představy o navýšení tarifních mezd jsou mezi zaměstnavatelem a odborovými centrálami stále diametrálně odlišné. Zaměstnavatel opět deklaruje navýšení mzdových prostředků o 3.7 %, ale v nejvýce deklarovaných zaměstnáních ve třídách 6 až 11 se toto navýšení, dle mého názoru a propočtů, skoro nepromítne. Další kolo proběhne 15.11.2017.
J. Skopový

MIKULÁŠSKÁ sticky icon

ZO SOSaD Cheb pořádá, jako již tradičně několik let, výroční setkání zaměstnanců a důchodců pracovišť obvodu Cheb - MIKULÁŠSKOU. Akce se koná 2. 12. 2017 v restauraci Tango v Chebu. Více v příloze

Informace o průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC č.4 sticky icon

Z přiložené zprávy vyplývá pouze to, že se zaměstnavatel a odborové centrály nedohodli. Stále trvají diametrálně odlišné názory na navýšení základních tarifů. Navýšení o 1,5% a poté až o 3%, deklarované zaměstnavatelem, je především navýšením objemu mzdových prostředků, které se ve finále u většiny zaměstnanců zásadně nepromítne ve výši mzdy. Zaměstnavatel a odborové centrály sice našli společnou řeč ve zrušení tarifních pásem A a B a jejich sjednocení, ale už se zásadně liší v jejich nastavení a výši.

Režijní výhody sticky icon

Jednání o režijních výhodách na období po 1.1.2018 pokročilo do dalšího stádia. V nejbližší době však tato otázka nebude uzavřen, protože problémem jsou blížící se volby. V každém případě se jeví jako reálné, že režijní výhody zůstanou zachovány jak pro zaměstnance ČD tak pro zaměstnance SŽDC a samozřejmě jejich RP a důchodce. Otázkou zůstává cena a rozsah oprávnění.
Ministr dopravy Dan Ťok potvrdil jednoznačný záměr zrušit režijky v komerčních vlacích Českých drah, což jsou všechny dálkové vlaky mezi Prahou a Ostravou.
Nevyloučil ale ani možnost nějakých kompromisů.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.