Informace o průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC č.11 sticky icon

11. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 27. 12. 2017
Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle zaměstnavatele za účasti generálního ředitele Ing. Pavla Surého.

Stav vyjednávání o PKS SŽDC na rok 2018 sticky icon

 Dnes pokračovalo v sídle zaměstnavatele další kolo kolektivního vyjednávání.  Byť před začátkem jednání bylo v očekávání podepsání PKS , nestalo se tak. Generální ředitel předložil OC stejný nárůst nulového tarifu jako při minulém jednání tj. 3,2% s odkazem na podpis PKS u ČD. OC toto neakceptovali a návrh NEPODEPSALI, ovšem deklarovali dále pokračovat ve vyjednávání.

PKS ČD, a.s na rok 2018 podepsána sticky icon

Ve čtvrtek 21.12.2017 byla podepsána PKS ČD, a.s. na rok 2018. Hlavní plusem nové PKS je navýšení tarifní mzdy o 4,5%, ve třídách 13. - 16. pak 2%. Došlo ke sloučení výkonové odměny a osobního ohodnocení, které bude přiznáváno podle profesí až do výše 15%. Dále byly odsouhlaseny změny v oblasti příplatku za zaškolování, mzdě za práci přesčas, příplatku za režim práce, příplatku za dělenou směnu a sazbě příplatku za praxi. S výplatou za měsíc prosinec obdrží každý zaměstnanec 6 000,- Kč. Celá PKS bude k dispozici po zveřejnění zaměstnavatelem.

PKS ČD Cargo na rok 2018 sticky icon

Dne 18.12.2017 byla podepsána PKS společnosti ČD Cargo na rok 2018.Celý text podepsané smlouvy je uložen ve složce PKS . Součástí smlouvy je také nově sjednané osobní ohodnocení, které je uloženo v příloze. Podrobnosti a odlišnosti budou zveřejněny později

Informace o průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC č.10 sticky icon

10. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 19. 12. 2017

Stav vyjednáváni o PKS SŽDC k 15.12.217 sticky icon

Tím že se pomalu chýlí ke konci konec roku, blíží se ke konci i kolektivní vyjednáváni o podobě nové PKS SŽDC na rok 2018. Zaměstnavatel tlačí na podpis a OC se podřizují. Zapomeňte na výrazný nárůst tarifních mezd! Jestliže jste doufali v 10% nárůst, nebo alespoň v 8% - budete zklamaní. Zaměstnavatel, lépe řečeno správní rada se dohodla s OSŽ a ostatní OC nemají zájem tuto dohodu nedodržet a podřizují se. My zástupci SOSaD s touto dohodou nesouhlasíme a požadujeme "bojovat" dále o navýšení tarifní mzdy. Ovšem jsme v tom sami.

Informace o průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC č.9 sticky icon

9. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 15. 12. 2017
Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo na Centrálním dispečerském pracovišti v Praze.
Došlo k dohodě na doplnění článku 10 – Osobní příplatek přílohy č. 2 – možnost přiznání sazby B na základě rozhodnutí ředitele OJ v případě, kdy si zaměstnanec z důvodu potřeby zaměstnavatele udržuje odbornou způsobilost dle předpisu SŽDC Zam1, i když to pro aktuálně vykonávanou činnost tento předpis nevyžaduje.

Informace o průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC č.8 sticky icon

8. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 8. 12. 2017
Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle organizace dne 8. 12. 2017.
Generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý a zástupci odborových organizací podepsali Rámcové zásady FKSP a C-FKSP na rok 2018. V pondělí 11. prosince 2017 dojde k jejich zveřejnění a rozeslání na OJ SŽDC.
Zaměstnavatel předložil návrh:
• navýšení hodnoty stravenek;

Informace o průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC č.7 sticky icon

V příloze je uložena informace o dalším průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC ze dne 7.12.2017.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 1 host.