MIKULÁŠ sticky icon

Od 20. 11. 2017 jsou na ZV vydávány mikulášské balíčky pro děti členů ZO SOSaD Cheb. Využijte, prosím, provozní dobu kanceláře ZV, tj. po - st od 8,00 do 11.30 hodin.

Informace o průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC č.6 sticky icon

6. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 15. 11. 2017
Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle organizace dne 15. 11. 2017.
Zaměstnavatel předložil návrh výkonové odměny, tarifních mezd, zpřesnění stávajícího textu PKS u odměňování při neúspěšné odborné zkoušce a zpřesnění principů nárůstu smluvních mezd.
Odborové organizace souhlasily s návrhy v oblastech odměňování při neúspěšné odborné zkoušce a principech nárůstu smluvních mezd.

Informace o průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC č.5 sticky icon

V příloze je uložena informace o dalším průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC. Situace je stále patová, představy o navýšení tarifních mezd jsou mezi zaměstnavatelem a odborovými centrálami stále diametrálně odlišné. Zaměstnavatel opět deklaruje navýšení mzdových prostředků o 3.7 %, ale v nejvýce deklarovaných zaměstnáních ve třídách 6 až 11 se toto navýšení, dle mého názoru a propočtů, skoro nepromítne. Další kolo proběhne 15.11.2017.
J. Skopový

MIKULÁŠSKÁ sticky icon

ZO SOSaD Cheb pořádá, jako již tradičně několik let, výroční setkání zaměstnanců a důchodců pracovišť obvodu Cheb - MIKULÁŠSKOU. Akce se koná 2. 12. 2017 v restauraci Tango v Chebu. Více v příloze

Informace o průběhu kolektivního vyjednávání SŽDC č.4 sticky icon

Z přiložené zprávy vyplývá pouze to, že se zaměstnavatel a odborové centrály nedohodli. Stále trvají diametrálně odlišné názory na navýšení základních tarifů. Navýšení o 1,5% a poté až o 3%, deklarované zaměstnavatelem, je především navýšením objemu mzdových prostředků, které se ve finále u většiny zaměstnanců zásadně nepromítne ve výši mzdy. Zaměstnavatel a odborové centrály sice našli společnou řeč ve zrušení tarifních pásem A a B a jejich sjednocení, ale už se zásadně liší v jejich nastavení a výši.

Režijní výhody sticky icon

Jednání o režijních výhodách na období po 1.1.2018 pokročilo do dalšího stádia. V nejbližší době však tato otázka nebude uzavřen, protože problémem jsou blížící se volby. V každém případě se jeví jako reálné, že režijní výhody zůstanou zachovány jak pro zaměstnance ČD tak pro zaměstnance SŽDC a samozřejmě jejich RP a důchodce. Otázkou zůstává cena a rozsah oprávnění.
Ministr dopravy Dan Ťok potvrdil jednoznačný záměr zrušit režijky v komerčních vlacích Českých drah, což jsou všechny dálkové vlaky mezi Prahou a Ostravou.
Nevyloučil ale ani možnost nějakých kompromisů.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.