Podrobná informace z kolektivního vyjednávání SŽDC sticky icon

4. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 13. 12. 2016
Na společném jednání zaměstnavatele a odborových organizací dne 13. prosince 2016 v sídle organizace předložil zaměstnavatel postupně 4 návrhy s následujícím konečným postojem jednajících stran:
1. Návrh na vyplacení jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2016 ve výši 2 000 Kč pro zaměstnance SŽDC při splnění stanovených podmínek jako součást návrhu zaměstnavatele k vyjednávání o 1. změně PKS SŽDC na období 2016 – 2017. OC souhlasí.

Informace z kolektivního vyjednávání SŽDC, s.o. sticky icon

Dnešního dne proběhlo v sídle zaměstnavatele další kolo jednání o podobě PKS na rok 2017. Zaměstnavatel navrhl navýšení tarifů o 0,8% poté 1% a ve finále o 1,5%. Toto byla hranice, kterou zaměstnavatel byl ochoten uzavřít. Odborové centrály návrh nepřijali a trvají na navýšení tarifu o 5%. Poté bylo kolektivní vyjednávání ukončeno a další termín k jednání byl stanoven na 21.12.2016

J.Skopový

Informace z kolektivního vyjednávání SŽDC, s.o. sticky icon

2. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 28. 11. 2016
Na společném jednání zaměstnavatele a odborových organizací dne 28. října 2016 v sídle organizace předložil zaměstnavatel návrh nového znění bodu 2 článku 4 přílohy č. 1 – Stanovená období sjednaná pro rozvržení stanovené týdenní pracovní doby: v roce 2017 budou od 1. února 2017 vyrovnávací období stanovena takto:
• u HZS od 1. února 2017 do 31. prosince 2017;

Diáře, mikulášské balíčky sticky icon

Na ZV jsou k vyzvednutí pro členy ZO SOSaD Cheb diáře na rok 2017 s propisovací tužkou a pro děti členům mikulášské balíčky.

Silvestrovské divadelní představení sticky icon

ZV ZO SOSaD Cheb zajistil vstupenky na silvestrovské divadelní představení " Ženy na pokraji nervového zhroucení" v chebském divadle dne 31.12.2016 od 17 hodin. Více v příloze

Vánoční trhy v Drážďanech a pevnost Königstein sticky icon

SOSaD ve spolupráci se zaměstnavatelem SŽDC pořádá dne 7.12.2016 předvánoční kulturní akci "Vánoční trhy v Drážďanech a pevnost Königstein". Odjezd autobusu z Chebu, další možné zastávky lze dohodnout s organizátorem akce. Více v příloze

Informace z kolektivního vyjednávání SŽDC, s.o. sticky icon

1. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 4. 11. 2016

Státní půjčovna vozidel sticky icon

Již několik měsíců probíhá diskuze nad plány Ministerstva dopravy zřídit státní půjčovnu vozidel. Materiál, který upravuje její fungování zaslalo MD do meziresortního připomínkového řízení. Ministr dopravy Dan Ťok prohlásil „Cílem státu musí být, aby peníze daňových poplatníků byly využity efektivně a pořizoval dotovanou dopravu hospodárně“. SOSaD je dlouhodobě proti této iniciativě, protože státu a SŽDC, která by měla půjčovnu provozovat, chybí např. zázemí podobě dep a opraven. Navíc to může mít značný vliv do zaměstnanosti u ČD a zároveň značné oslabení ČD jako národního dopravce.

PKS SŽDC na rok 2017 sticky icon

V pondělí 31.10.2017 bylo fyzicky zahájeno kolektivní vyjednávání u SŽDC, s.o. a to výjezdním jednáním v Kraskově. Zaměstnavatel předložil návrh 1. změny PKS 2016 - 2017. Odborové centrály se v pondělí dohodly na společném protinávrhu, který byl poté předložen zaměstnavateli. Od 1.11. začne konkrétní jednání o předložených návrzích. J.Skopový

MIKULÁŠSKÁ sticky icon

ZV ZO SOSaD Cheb pořádá již tradiční mikulášské setkání zaměstnanců a důchodců obvodu ŽST Cheb. Akce se koná 26.11.2016 v restauraci TANGO od 19 hodin. Pro přihlášené bude zajištěna večeře, pití si hradí každý sám. Od 20 hodin bude k tanci a poslechu hrát DJ Pedro. Více v příloze

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.