TOULKY MORAVOU sticky icon

Stejně jako v minulých letech, stal se už tradicí každoroční turistický výlet Toulky Moravou. Letošní ročník se uskuteční ve dnech 21. - 23. 9. 2017 v okolí Mikulova. Přihlášky na akci se přijímají od 19. 6. na ZV, tel: 43 441. Více v příloze

TURNAJ V KUŽELKÁCH sticky icon

ZO SOSaD Cheb pořádá pro své členy, jejich rodinné příslušníky a ostatní zaměstnance turnaj v kuželkách. Uskuteční se souboj zástupců SŽDC, ČD a ČD Cargo. Kdo má lepší kuželkáře? Zástupci která organizace se bude pyšnit vítězstvím v tomto resortním souboji? Přijďte pomoci "svému" týmu a zúčastněte se tohoto klání. Akce se koná 23. 6. 2017 v Hazlově. Více v příloze

III. sjezd SOSaD sticky icon

Dne 18.5.2017 se konal v Jílovém III. sjezd SOSaD. Za účasti téměř 100% zvolených delegátů z jednotlivých ZO byli na sjezd pozváni i generální ředitelé a předsedové představenstev všech tří zaměstnavatelů. Bohužel, ani jeden je jednání nezúčastnil a vyslal na náš sjezd "pouze" personální ředitele svých organizací. Sjezdu se zúčastnili a k delegátům promluvili Ing. Pavel Koucký, ředitel odboru O 10 GŘ SŽDC, s.o., Ing. Mojmír Bakalář, ředitel odboru lidských zdrojů ČD Cargo, a.s. a ředitel odboru O 10 GŘ ČD, a.s. Ing. Ivo Veselý.

Volba ZV ZO SOSaD Cheb sticky icon

Dne 26.4.2017 se konala Konference ZO SOSaD Cheb. Hlavním bodem byla volba nového ZV na další funkční období, tj. na roky 2017 - 2021.Po schválení nezbytných dokumentů,kterými byly volební, organizační a jednací řád, účetní uzávěrka za rok 2016 a 1. změna rozpočtu ZO na rok 2017 byla provedeny volba ZV. Na základě voleb v jednotlivých odborových úsecích byli navrženi a chváleni tito členové ZV:

Divadlo Františkovy Lázně sticky icon

ZV zajistil vstupenky na divadelní představení "Pro tebe cokoliv", které se hraje 19.6.2017 ve Františkových Lázních. Více v příloze

Den dětí sticky icon

ZO SOSaD Cheb ve spolupráci se s GR SOSaD pořádá 3.6.2017 dětský den v zábavném parku Geiselwind v Německu. Více v příloze

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE PŘÍSPĚVKU NA REKREACI sticky icon

Pro zaměstnance ČD, a.s. je od 6.4.2017 pozastaveno poskytování příspěvku ze SF ČD, a.s., na dotované rekreace z katalogu cestovní kanceláře ČD travel, s.r.o.

Výpis z jednání FV a GR SOSaD sticky icon

Dne 9. 3. 2017 se konalo zasedaní všech FV SOSaD. Jednání se zúčastnil JUDr. I. Veselý, ředitel odboru O 10 GŘ. JUDr. Veselý ocenil „nadstandardní“ průběhu kolektivního vyjednávání, která, dle názoru zaměstnavatele, přinesla zajímavé benefity. Dále proběhla diskuse na téma „půjčovna vlaků“, která je v tuto chvíli vládou definitivně uzavřena. Není jasné, co bude po 2019, kdy končí smlouvy se státem. Problém spočívá v liberalizaci a otvírání trhu jiným dopravcům. Národní dopravce je 100% vlastněn státem a stát má povinnost poskytovat dopravní obslužnost občanům.

Pozvánka na schůzi OÜ klubu důchodců sticky icon

Dne 15.3.2017 se koná schůze OÚ klubu důchodců. Hlavním bodem schůze je volba předsedy OÚ na nové čtyřleté období. Proto je účast důchodců zařazených do OÚ klubu důchodců Cheb důležitá. Více v příloze

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.