Obnovení železničního spojení Aš – Selb

Znovuotevření železniční tratě Aš – Selb

Znovuotevření železniční tratě Aš – Selb
Se změnou jízdního řádu se po více než 6 letech slibů dočkáme? obnovení železničního spojení Aš – Selb Plößberg. Znovu zprovoznění se týká celkem sedmikilometrového úseku, z něhož dva kilometry jsou na české straně, pět kilometrů na straně německé. Nákladní doprava na trati byla ukončena v roce 1995 a osobní doprava již o několik desítek let dříve. Obnova tratě a nástupiště na české straně spolkla min. 75 milionů korun, na té německé to bylo 14 milionů eur – zhruba 375 milionů korun. Další desítky tisíc korun stály opravy ašského nádraží a jeho okolí, na kterém se podílí i město Aš. Je proto s podivem, že tak velkou investici nemíní České dráhy využít. Cestujícím sice nabídnou až 9 párů vlaků v trase (Marktredwitz) – Cheb – Aš – Hof, ale budovu nádraží a tím i pokladnu uzavřou ve 14 hodin. Cestující tak bude opět nucen při čekání na vlak v odpoledních hodinách postávat venku, nehledě na fakt, že si při cestě do Bavorska nezakoupí ani jízdní doklad. Nikoho totiž nezajímá služba cestující veřejnosti, ale pouze a jen ekonomická stránka. Cestujících po železnici v Aši a okolí znatelně ubylo. Je to důsledek dopravní politiky, kdy se spoje ruší, jsou ve špatných časových polohách nebo nemají v Chebu patřičný přípoj na další vlaky. Lidé se za těch několik let ponižování vlakové dopravy mezi Aší a Chebem naučili používat autobusovou dopravu a ve velké většině pak vlastní dopravní prostředky. Z tohoto důvodu se obávám, že investované finanční prostředky do obnovy tratě jsou zbytečnou investicí, pokud se celý problém nebude řešit jako služba pro lidi, ale pouze a jen jako ekonomické břemeno a splnění politického zadání.

J.Skopový

Záložka pro permanentní odkaz.