Očkování COVID 19

Na jednání zaměstnavatele SŽ a odborových centrál dne 3.5.2021 bylo kromě projednávání 4. změny PKS personálním ředitelem Ing. Kouckým sdělena informace k očkování na Covid 19. Při průzkumu zájmu o očkování se především zaměstnanci řízení provozu hlásili u zaměstnavatele o očkování jako zaměstnanci kritické infrastruktury. K dnešnímu dni , kdy se mohou hlásit k očkování už i občané 50+ ve veřejných očkovacích centrech a vzhledem k počtu získaných očkovacích dávek 578 pro Správu železnic se tyto seznamy nebudou využívat a zaměstnanci je mohou hlásit individuálně dle zpřístupněných věkových skupin. 

Informace k KOP: zaměstnanci SŽ jsou braní jako samoplátci a jako takový se mohou momentálně  zúčastnit KOP v režimu COVID 90 – občané, kteří Covid prodělali a jsou do 90 dnů od prvního pozitivního nálezu. Ostatní zaměstnanci musí čekat na zpřístupnění lázní dalším vládním rozvolněním.

J. Skopový                                                                                                                                                                                                                                                              předseda ZO

 

Záložka pro permanentní odkaz.