3. informace z kolektivního vyjednávání SŽDC

Dne 18. října 2019 pokračovalo v sídle zaměstnavatele jednání o 3. změně současné PKS (příspěvek na dopravu) a o podobě podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2019. V první části jednání se jednající vrátili k závěrům výjezdního kolektivního vyjednávání – zástupce SOSaD vyjádřil souhlasné stanovisko se sjednanými body…. Číst dále

K jízdním výhodám

Na  včerejším jednání zástupců OC a Ministerstva dopravy bylo ustoupeno od plánu přestat uznávat režijky v krajích, které vysoutěžili obslužnost s Českými drahami. Stále ovšem přetrvává problém Jihomoravského kraje, který nabízí režijky pouze zaměstnancům ČD a jejich rodinným příslušníkům,  kteří vykonávají v kraji dopravní obslužnost. Další jednání k tomuto tématu… Číst dále

A zase vzniká další paskvil…

Dle získaných informací budou mít od ledna příštího roku možnost cestovat na režijky v Jihomoravském kraji pouze zaměstnanci Českých drah a jejich rodinní příslušníci. Další nesmyslnou podmínkou je, že se tito zaměstnanci budou podílet na zajištění dopravy v kraje. A do třetice podmínka, že si budou muset zakoupit krajskou zaměstnaneckou jízdenku,… Číst dále

Informace z kolektivního vyjednáváni SŽDC

2. společná informace o výjezdním kolektivním vyjednávání u SŽDC dne 3. října 2019 Dne 1. října 2019 dopoledne došlo ke shodě osmi odborových organizací a zaměstnavatele nad podobou Rámcových zásad o hospodaření s prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2020, Zásad o hospodaření s centralizovanými prostředky Fondu kulturních… Číst dále

Revoluce na železnici – nesmyslný krok

Nepřehledná situace v oblasti cestování má nastat ke změně jízdního řádu a to nejenom pro cestující veřejnost ale i pro držitele jízdních výhod. Proti omezení platnosti režijek v několika krajích, které navrhuje MD, se ohradilo a sjednotilo všech devět odborových centrál. V 16. změně Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti… Číst dále