PKS ČD, a.s. na rok 2015 podepsána

V úterý 16.12.2014 byla podepsána PKS ČD, a.s. na rok 2015.Text PKS zůstal totožný jako v roce 20104 a zásadními rozdíly jsou:
• nárůst tarifních mezd o 2,9% ve všech tarifních stupních
• jednorázová odměna všem zaměstnancům ČD, a.s. ve výši 1000 Kč splatný ve výplatním termínu za prosinec 2014


V úterý 16.12.2014 byla podepsána PKS ČD, a.s. na rok 2015.Text PKS zůstal totožný jako v roce 20104 a zásadními rozdíly jsou:
• nárůst tarifních mezd o 2,9% ve všech tarifních stupních
• jednorázová odměna všem zaměstnancům ČD, a.s. ve výši 1000 Kč splatný ve výplatním termínu za prosinec 2014

• zvýšení výkonových odměn u zaměstnanců v rizikových skupinách povolání, ve kterých mohou způsobit MÚ (výpravčí, signalista, výhybkář, strojvedoucí, vedoucí posunu, posunovač, vozmistr , dozorce depa a vlakové čety v případech, kdy řídí posun ) o 0,8 – 1,5% měsíčně s vyhodnocením vždy za 3 měsíce
• zvýšení nominální hodnoty stravenek ze 60 Kč na 70 Kč a z 80 Kč na 90 Kč

Záložka pro permanentní odkaz.