PKS SŽDC NA ROK 2020

V pátek 6. 12. 2019 byla v sídle SŽDC podepsána PKS na rok 2020.  Finální podoba byla podepsána za účasti generálního ředitele SŽDC Bc. Jiřího Svobody, MBA. Hlavní změny jsou:

 • nárůst tarifů o 4,5%
 • zvýšení příplatku za práci o sobotách a nedělích na 13% průměrného výdělku
 • zvýšení příplatku za práci v noci na 14% průměrného výdělku
 • 1. Příloha č. 1, článek 2 Stanovená týdenní pracovní doba – do odst. 1, písm. a) byly zařazeny do stanovené týdenní pracovní doby 36 hodin profese Závorář (KZAM 831 43) a Hradlař – hláskař (KZAM 831 45)
 • 3. Příloha č. 4 Kondiční pobyty zaměstnanců SŽDC
  a. Do nárokovosti na kondiční pobyt po dvou letech (tabulka č. 1) byly přidány profese Výhybkář (KZAM 831 37) a při splnění podmínky práce ve vícesměnném pracovním režimu Samostatný elektrodispečer (KZAM 316 95) a Dozorčí provozu – vedoucí směny (KZAM 316 08)
  b. Do nárokovosti na kondiční pobyt po třech letech (tabulka č. 2) byly přidány profese: Vrchní mistr EE, SŽE (KZAM 316 92), Vrchní mistr SZT (KZAM 316 82) a Vrchní mistr tratí (KZAM 316 52)
 • došlo k dohodě o úpravě podmínek zajištění očkování zaměstnanců proti klíšťové encefalitidě a proti hepatitidě
 • odměna generálního ředitele zaměstnancům SŽDC se mzdou za měsíc listopad 2019 ve výši      9 000 Kč
 • platnost kolektivní smlouvy je jeden rok, tj od 1.1. do 31.12.2020
 • byla podepsána 3. změna platné PKS na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019, která zaručuje všem zaměstnancům, kteří splňují příslušné podmínky, výplatu příspěvku na dopravu pro období jízdního řádu 2019/2020 v částce 3 600 Kč

 

Záložka pro permanentní odkaz.