PKS u ČD Cargo na období 2022/2023 podepsána

Ve společnosti ČD Cargo bylo dnes dokončeno kolektivní vyjednávání. Nová podniková kolektivní smlouva bude platná od 1.4.2022 do 31.3.2023. Nejpodstatnější změnou parametrů je nominální navýšení všech tarifních mezd o 1 100 Kč. Mimořádně tak proti zvyklostem nedochází k procentuálnímu navýšení především z důvodu snahy zohlednit aktuální míru inflace u zaměstnanců v nižších tarifních stupních. Současně dochází k úpravě některých dalších nadtarifních složek mzdy, které oceňují vyšší míru práce v noci a flexibilitu našich zaměstnanců. 

Záložka pro permanentní odkaz.