POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Od 1.1.2019 kochází ke změně v pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání. Poslední změna pojistných částek a pojistného ze strany pojišťovny proběhla v roce 2011 a v současné době už neodpovídá situaci. Proto byly navýšeny jak pojistné částky, tak také pojistné.

Od 1.1.2019 kochází ke změně v pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání. Poslední změna pojistných částek a pojistného ze strany pojišťovny proběhla v roce 2011 a v současné době už neodpovídá situaci. Proto byly navýšeny jak pojistné částky, tak také pojistné. Členové, kteří mají pojistné uzavřené v lednu mohou zaplatit odpovídající částku do konce roku 2018 za stávajících podmínek. Tabulka s novými upravenými sazbami je uložena v příloze.

Komentáře jsou uzavřeny.