Potvrzení o studiu pro účely zaměstnaneckých jízdních výhod – školní rok 2016/2017

Upozorňujeme všechny držitele zaměstnaneckých jízdních výhod, kteří uplatňují nárok na jízdní výhody pro děti starší 16 let, na povinnost odevzdat na personální útvar, kde jsou evidováni pro účely jízdních výhod, v termínu do 31. 10. 2016 potvrzení o studiu pro školní rok 2016/2017.

Upozorňujeme všechny držitele zaměstnaneckých jízdních výhod, kteří uplatňují nárok na jízdní výhody pro děti starší 16 let, na povinnost odevzdat na personální útvar, kde jsou evidováni pro účely jízdních výhod, v termínu do 31. 10. 2016 potvrzení o studiu pro školní rok 2016/2017.
Vzhledem k tomu, že je agenda jízdních výhod oddělena od úlohy používané na mzdové účtárně, kde jsou evidována potvrzení o studiu v případě dětí starších 18 let, nelze zajistit vzájemnou vazbu a pro účely dokladování nároku na jízdní výhody musí být potvrzení o studiu duplicitně doloženo personalistce (kopie potvrzení je dostačující).
Pokud nebude potvrzení o studiu doloženo v uvedeném termínu, nárok na jízdní výhody bude dítěti automaticky v příslušném informačním systému odebrán a aplikace železniční průkazka na In Kartě zablokována do 31. 8. 2017. V případě použití této In Karty bude její držitel považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu! Při dodatečném doložení potvrzení lze obnovit nárok na jízdní výhody za úhradu manipulačního poplatku 200 Kč.
Bližší informace podá každý personální útvar.

J. Skopový
předseda ZO SOSaD Cheb

Záložka pro permanentní odkaz.