Pozastavení poskytnutí příspěvku na rekreace z katalogu ČD Travel

Kancelář NGŘ pro lidské zdoje oznámila, že se  z důvodu vyčerpání rozpočtovaných finančních prostředků, ke dni 1. 4. 2023 pozastavujeme poskytování příspěvku z Centrálního Sociálního fondu na rekreace a TDM z katalogu ČD Travel pro zaměstnance ČD

Příspěvek lze již pouze poskytnout rodinným příslušníkům, kteří doprovází zaměstnance na KOP.

Záložka pro permanentní odkaz.