Pozastavení příspěvku ze SF ČD, a.s., na dotované rekreace

Dne 22.7.2019 bylo s  okamžitou platností pozastaveno poskytování příspěvku ze SF ČD, a.s. na dotované rekreace z katalogu cestovní kanceláře ČD travel, s.r.o. (článek 6, písm.a) Zásad hospodaření se SF ČD, a.s., na rok 2019).

Příspěvek se pozastavuje z důvodu vyčerpání rozpočtovaných finančních prostředků.

Záložka pro permanentní odkaz.