Poznámka k uzavřené PKS SŽDC, s.o.

Letošní kolektivní vyjednávání PKS SŽDC, s.o. skončilo, ale jásat se nedá. Jako každoročně měly všechny OC silné řeči, čeho chtějí dosáhnout, ale postupem času se jejich názory začaly různit a slábnout. Je pravdou, že všechny OC držely basu při návrzích zaměstnavatele na zvýšení různých příplatků a požadovaly zahájit jednání zásadních oblastí, jako jsou pracovní doba, dovolená a tarifní mzda. Minulý týden nabralo jednání rychlý spád a pracovní doba i dovolená zůstaly na stejné úrovni jako v roce 2013. Ve vzduchu zůstal vyset pouze jeden zásadní otazník – tarifní mzda.

Letošní kolektivní vyjednávání PKS SŽDC, s.o. skončilo, ale jásat se nedá. Jako každoročně měly všechny OC silné řeči, čeho chtějí dosáhnout, ale postupem času se jejich názory začaly různit a slábnout. Je pravdou, že všechny OC držely basu při návrzích zaměstnavatele na zvýšení různých příplatků a požadovaly zahájit jednání zásadních oblastí, jako jsou pracovní doba, dovolená a tarifní mzda. Minulý týden nabralo jednání rychlý spád a pracovní doba i dovolená zůstaly na stejné úrovni jako v roce 2013. Ve vzduchu zůstal vyset pouze jeden zásadní otazník – tarifní mzda. Některé OC byly ochotny podepsat i návrh zaměstnavatele, který byl 0,5 %, ale původně se všichni svorně byli v prsa, že budeme požadovat minimální nárůst 5%. Dalším mezníkem bylo, po zvážení možností dalšího jednání, navýšení tarifu o 3,5 %. Toto měla být opět společně deklarovaná hranice OC, která bude „nepodkročitelná“. Chyba lávky – v tomto bodě se začaly jednotlivé OC dělit a ustupovat. FVČ chtěla podepsat i 0,5 %, pro zástupce infrastruktury OSŽ bylo podstatné, že zůstala zachována pracovní doba… Výsledek je prohra odborových organizací jako celku. Je pravda, že jsme nemusely jako SOSaD PKS na rok 2014 podepsat, ale zůstali bychom jako jediní. A důsledkem našeho postoje by byla nevraživost všech zaměstnanců a nemalý úbytek členské základy. Řekněme si po pravdě, že pro většinu zaměstnanců je lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše. Jak už jsem řekl, letošní PKS SŽDC, s.o. je prohra všech odborových centrál !!!

Jiří Skopový
předseda ZO SOSaD Cheb

Záložka pro permanentní odkaz.