PROLONGACE NA ROK 2024

K prodloužení platnosti jízdních výhod ČD pro rok 2024 je stanoveno období od 1. 11. do 9. 12. 2023.
Provedením úhrady prolongační částky je prodloužena platnost aplikace železniční průkazka na In Kartě
(dále jen „ŽP“) na další období, a to do 14. 12. 2024. Prolongační částka uhrazená pro rok 2023 je platná
do 9. 12. 2023.
Držitelé jízdních výhod (dále jen „držitelé“) v uvedeném termínu uhradí příslušnou prolongační částku pro
rok 2024 stanovenou Tarifem jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České
dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železnic, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního
úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy (dále jen Tarif):
Zaměstnanci                                                                                                                                                 1587 Kč
Rodinní příslušníci zaměstnanců a důchodců (manželé, manželky, registrovaní partneři)       1798 Kč
Pozůstalí (vdovy, vdovci, vyjma sirotků)                                                                                                1798 Kč
Důchodci                                                                                                                                                         866 Kč
Děti do 26 let (děti zaměstnanců, důchodců a sirotci)                                                                          866 Kč

 

Kompletní metodický pokyn k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2024 v příloze zde

Prolongace_2024

Záložka pro permanentní odkaz.