PROLONGACE ŽELEZNIČNÍCH PRŮKAZŮ

K prodloužení platnosti jízdních výhod ČD pro rok 2022 bylo stanoveno období od 11. 11. do 11. 12. 2021.

Prolongační částky pro rok 2022 jsou stanoveny takto:

Zaměstnanci                                                                                                                        1100 Kč

Rodinní příslušníci zaměstnanců a důchodců

(manželé, manželky, registrovaní partneři)                                                                  1250 Kč

Pozůstalí (vdovy, vdovci, vyjma sirotků)                                                                       1250 Kč

Důchodci                                                                                                                               600 Kč

Děti do 26 let (děti zaměstnanců, důchodců a sirotci)                                                600 Kč

Provedením úhrady prolongační částky je prodloužena platnost aplikace železniční průkazka na In Kartě na další období, a to do 10. 12. 2022.

Uznávání jízdních výhod v rámci obvodu vymezeném objednávkou Jihomoravského kraje (JMK):

Časový příplatek JMK (týká se pouze regionálních vlaků objednaných JMK; na vlacích dálkové dopravy objednaných Ministerstvem dopravy ČR zaměstnanecké jízdní výhody nadále platí)  je určen pro všechny držitele In Karet s aplikací železniční průkazka.

Časový příplatek JMK lze zakoupit u pokladních přepážek ČD se zařízením UNIPOK za jednotnou cenu 1500 Kč a lze ho nahrát pouze na zaměstnaneckou In Kartu.

Časový příplatek má platnost ode dne provedení (úhrady) následující prolongace do dne vyhlášení prolongace dalšího roku podle metodického pokynu k prodloužení zaměstnaneckých jízdních výhod (tzn. časový příplatek JMK pořízený v r. 2021 má platnost do 11. 12. 2021, časové příplatky pořízené v době prolongace pro rok 2022 platí od 11. 11. 2021).

Podmínkou využití tohoto časového příplatku je držení In Karty s platnou aplikací ŽP, tzn. musí být uhrazena prolongace pro rok 2021. Tento časový příplatek lze zakoupit ve vyhlášeném prolongačním období kdykoliv, bez poplatku 300 Kč za tzv. dodatečné zakoupení příplatku.

Uznávání jízdních výhod v rámci obvodu vymezeném objednávkou Plzeňského kraje (PK):

S účinností od 1. 1. 2022 nelze v regionálních vlacích kategorie Os na lince P2 (Beroun – Plzeň – Klatovy) na území Plzeňského kraje (PK) v úseku Kařez – Plzeň hl. n. – Klatovy použít k bezplatné přepravě železniční průkazky, průkazy pro bezplatnou jízdu ani služební traťové jízdenky. V tomto úseku si musí cestující ve vlacích uvedených v příloze k pokynu k tzv. prolongaci zakoupit jízdní doklad podle tarifu a smluvních podmínek IDPK nebo jízdné dle Systému jednotného tarifu (SJT).

Ve vlacích dálkové dopravy (kategorie R a výše) objednávaných Ministerstvem dopravy ČR a ve vlacích regionální dopravy (Os a Sp) na lince P2, které nejsou uvedeny v příloze k pokynu k tzv. prolongaci, a ve vlacích regionální dopravy (Os a Sp) na ostatních linkách na území Plzeňského kraje objednávaných Plzeňským krajem nadále platí železniční průkazky, průkazy pro bezplatnou jízdu a služební traťové jízdenky bez omezení.

V současné době probíhají jednání zástupců ČD a Plzeňského kraje o možnostech zakoupení ročního jízdního dokladu za zaměstnanecké jízdné IDPK  (možnost pořízení tohoto dokladu bude pouze pro zaměstnance společnosti ČD, a.s. a SŽ, s.o., kteří se podílejí na zabezpečení provozu v PK).

Podrobnější podmínky pro případné zakoupení tohoto jízdního dokladu budou řešeny samostatným opatřením, které vyjde v nejbližší době.

Prolongace_r._2022.pdf

Seznam_vlaku_a_useku_v_objednavce_JMK_2021-22

Seznam_useku_a_vlaku_linky_P2_v_objednavce_PK_2021-2022

Záložka pro permanentní odkaz.