Schválené režijní výhody pro rok 2023

Po vzájemné dohodě odborových svazů působících u ČD,a.s.,zástupců ČD,a.s.a zástupců Ministerstva dopravy bude ministru dopravy
navrženo, aby cena jízdních výhod pro jízdní řád 2022/2023 byla navýšena tak, že ke stávajícím cenám bude přičtena hodnota odpovídající cca 90 % kumu1ované inflace za předchozí roky, po které cena nebyla zvyšována.
V následujících letech bude cena jízdních výhod automaticky valorizována, a to vždy ve výši 90 % meziroční inflace stanovené k 30.6. daného roku pro připravovaný jízdní řád. Tento postup zohledňuje stávající i očekávané snížení rozsahu využitelnosti jízdních výhod. Ceny budou zaokrouhlovány matematicky na celé koruny.
Pro rok 2023 to nominálně znamená:
Zaměstnanci z 1 100 Kč na 1397 Kč.
Rodinní příslušníci z 1250 Kč na 1583 Kč.
Děti a důchodci z 600 Kč na 762 Kč

Záložka pro permanentní odkaz.