Stav vyjednáváni o PKS SŽDC k 15.12.217

Tím že se pomalu chýlí ke konci konec roku, blíží se ke konci i kolektivní vyjednáváni o podobě nové PKS SŽDC na rok 2018. Zaměstnavatel tlačí na podpis a OC se podřizují. Zapomeňte na výrazný nárůst tarifních mezd! Jestliže jste doufali v 10% nárůst, nebo alespoň v 8% – budete zklamaní. Zaměstnavatel, lépe řečeno správní rada se dohodla s OSŽ a ostatní OC nemají zájem tuto dohodu nedodržet a podřizují se. My zástupci SOSaD s touto dohodou nesouhlasíme a požadujeme „bojovat“ dále o navýšení tarifní mzdy. Ovšem jsme v tom sami.

Tím že se pomalu chýlí ke konci konec roku, blíží se ke konci i kolektivní vyjednáváni o podobě nové PKS SŽDC na rok 2018. Zaměstnavatel tlačí na podpis a OC se podřizují. Zapomeňte na výrazný nárůst tarifních mezd! Jestliže jste doufali v 10% nárůst, nebo alespoň v 8% – budete zklamaní. Zaměstnavatel, lépe řečeno správní rada se dohodla s OSŽ a ostatní OC nemají zájem tuto dohodu nedodržet a podřizují se. My zástupci SOSaD s touto dohodou nesouhlasíme a požadujeme „bojovat“ dále o navýšení tarifní mzdy. Ovšem jsme v tom sami. OSŽ si bez účasti ostatních OC vyjednala navýšení, které po zdůvodnění správní radou uznala jako dostačující a dovolím si říct, že přesvědčila zbývající vyjednávající týmy o velkorysé nabídce zaměstnavatele a k akceptování návrhu. Finále této frašky se má uskutečnit v úterý 19.12.2017.
Samozřejmě musím uznat, že každý zaměstnanec bude mít mzdu v roce 2018 vyšší, ovšem v době, kdy se navyšují mzdy a platy v civilním sektoru o 10, 12 nebo i 15%, je zvýšení o 4 – 5% nedostatečné. Nejvíce toto nenavýšení pocítí starší a zkušení zaměstnanci, kteří už prodělali na sjednocení tříd a zrušení tarifů A a B. Ale protože hlavní a nejsilnější vyjednavač OSŽ soucítí se zaměstnavatelem a ostatní OC se přidávají, nevidím moc možností na vybojování vyššího navýšení. Možná ještě v dalším kole dostane některá OC rozum a vzepře se s námi proti současné situaci. Úterý ukáže…

J. Skopový
předseda ZO SOSaD Cheb

Záložka pro permanentní odkaz.