Stav vyjednáváni o PKS SŽDC k 7.12.217

Dnes proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání o podobě PKS SŽDC, s.o. Po třítýdenním „klidu zbraní“ zaměstnavatel předložil další „VSTŘÍCNÝ“ komplexní návrh sporných bodů. Byly navrženy a následně schváleny Kondiční pobyty a stanovená týdenní pracovní doba a to v podobě roku 2017.Byl vysloven souhlas s již dříve dohodnutými podmínkami Osobního příplatku s nepatrnou změnou textace. Rozpor ovšem zůstává v oblasti tarifních mezd a výkonové odměny. U VO sice panuje shoda v minimální výši, tj. 5% tarifní mzdy, ale rozpor trvá ve výši objemu mzdových prostředků pro jejich výplatu.

Dnes proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání o podobě PKS SŽDC, s.o. Po třítýdenním „klidu zbraní“ zaměstnavatel předložil další „VSTŘÍCNÝ“ komplexní návrh sporných bodů. Byly navrženy a následně schváleny Kondiční pobyty a stanovená týdenní pracovní doba a to v podobě roku 2017.Byl vysloven souhlas s již dříve dohodnutými podmínkami Osobního příplatku s nepatrnou změnou textace. Rozpor ovšem zůstává v oblasti tarifních mezd a výkonové odměny. U VO sice panuje shoda v minimální výši, tj. 5% tarifní mzdy, ale rozpor trvá ve výši objemu mzdových prostředků pro jejich výplatu. Podstatný rozpor panuje ve výši tarifní mzdy. Výchozí schválenou základnu tarifu zaměstnavatel navýšil o plných 0,4% na současných 1,9% s odkazem, že celkový nárůst mzdových prostředků navýšil o 5,02%. Kdo toto navýšení pocení jsou především zaměstnanci v TS 1 – 4 a dále zaměstnanci, kteří mají odpracováno méně než 20 let. OC stále trvají na razantnějším navýšení, tentokráte o 9,6%.Jen pro připomenutí, výchozí základna při zrušení a sjednocení tarifních skupin A a B byla stanovena ve výši cca -1% tarifu B.
Další kolo jednání je stanoveno na pátek 8.12. Jak se bude dále vyvíjet vyjednávání nedovedu odhadnout. Bude zaležet na tom, která OC první podlehne a odsouhlasí tryskni návrhy zaměstnavatele. Celková souhrnná informace ze čtvrtečního jednání z pera zaměstnavatele bude dodána později.

J. Skopový
předseda ZO

Záložka pro permanentní odkaz.