STRAVOVÁNÍ u SŽ

V pátek 26.2.2021 byla podepsána 3. změna PKS Správy železnic. Tato změna zavádí od 1.4.2021 změnu v poskytování stravenek. Od tohoto data bude všem zaměstnancům zaveden „stravenkový paušál“. Ti zaměstnanci, kteří chtějí nadále využívat klasických stravenek nebo e-stravenek si musí o toto zaměstnavatele požádat. Způsob žádosti bude zveřejněn v samostatném pokynu v průběhu několika dní. Každý zaměstnanec bude mít možnost změnit formu stravování vždy k 1. červenci a k 1. lednu   a to opět na základě písemné žádosti.

J.Skopový                                                                                                                                                              předseda ZO 

 

Záložka pro permanentní odkaz.