VOLBY DO DOZORČÍ RADY ČD, a.s.

Ve dnech 25. – 28. 4. 2016 se uskuteční volby člena Dozorčí rady ČD, a. s., voleného zaměstnanci českých drah. GR SOSaD na svém mimořádném jednání rozhodla o nominaci předsedy svazu SOSaD pana Jana Kadečky. V tomto kandidátovi máme jistotu, že bude pravdivě informovat o činnosti rady, bude dbát na řádné hospodaření ČD, a.s., a dbát na to, aby rozhodování dozorčí rady bylo v souladu se zájmy zaměstnanců Českých drah.

Ve dnech 25. – 28. 4. 2016 se uskuteční volby člena Dozorčí rady ČD, a. s., voleného zaměstnanci českých drah. GR SOSaD na svém mimořádném jednání rozhodla o nominaci předsedy svazu SOSaD pana Jana Kadečky. V tomto kandidátovi máme jistotu, že bude pravdivě informovat o činnosti rady, bude dbát na řádné hospodaření ČD, a.s., a dbát na to, aby rozhodování dozorčí rady bylo v souladu se zájmy zaměstnanců Českých drah.
Generální rada SOSaD věří, že v osobě tohoto kandidáta dojde v případě jeho zvolení k řádnému naplňování těchto úkolů a hájení Vašich zájmů i opravdových zájmů Českých drah, a navrhuje Vám, abyste volili tohoto kandidáta.

J. Skopový

Záložka pro permanentní odkaz.