Výpis z jednáná ZV 1/2018

Výpis č. 1 ze schůze ZV ZO SOSaD Cheb ze dne 31. 1. 2018
ZV projednal:
• plnění Plánu akcí BOZP za rok 2017 CDC PJ Ústí nad Labem
• Plán akcí BOZP na rok 2018 CDC PJ Ústí nad Labem
• Plánem akcí BOZP na rok 2018 v ZAP České Budějovice
• plnění Plánu akcí BOZP za rok 2017 SŽDC OŘ Ústí nad Labem
• Plán akcí BOZP na rok 2018 SŽDC OŘ Ústí nad Labem
• plnění PKS za rok 2017 u všech tří společností
ZV schválil:
• Zajištění a výdej vstupenek do aquafora a na masáže na rok 2018
• Zajištění vstupenek na divadelní představení ve Františkových Lázních
dne 01. 03. 2018 v počtu 30 ks

Výpis č. 1 ze schůze ZV ZO SOSaD Cheb ze dne 31. 1. 2018
ZV projednal:
• plnění Plánu akcí BOZP za rok 2017 CDC PJ Ústí nad Labem
• Plán akcí BOZP na rok 2018 CDC PJ Ústí nad Labem
• Plánem akcí BOZP na rok 2018 v ZAP České Budějovice
• plnění Plánu akcí BOZP za rok 2017 SŽDC OŘ Ústí nad Labem
• Plán akcí BOZP na rok 2018 SŽDC OŘ Ústí nad Labem
• plnění PKS za rok 2017 u všech tří společností
ZV schválil:
• Zajištění a výdej vstupenek do aquafora a na masáže na rok 2018
• Zajištění vstupenek na divadelní představení ve Františkových Lázních
dne 01. 03. 2018 v počtu 30 ks
• Příspěvek na připravovanou akci „Alpská turistika“ pro členy ZO a jejich rodinné příslušníky
• Příspěvek do podpůrného fondu na rok 2018 dle Stanov svazu
Ostatní:
• byla upravena evidence členů ZO, byli vyřazeni členové, kteří nezaplatili členské příspěvky déle než 1 rok
• odsouhlaseno, jako každoročně, výdej vstupenek do aquafora v počtu 6 ks na zaměstnance a 3 ks pro důchodce, dále na masáže v Chebu a Mariánských Lázních v počtu 5 ks pro každého žadatele
• do ZV schválen nově zvolený předseda OÚ ZAP pan Richard Jakl
• v rámci vyhodnocení PKS za rok 2017 ZV neshledal jakékoliv porušení a jak u SŽDC, tak u ČD a ČD Cargo vyhodnotil PKS jako plněnou
• byl diskutován průběh kolektivního vyjednávání o nových PKS na rok 2018. Největší nespokojenost byla vyjádřena s vyjednáváním u SŽDC, kdy očekávání zaměstnanců bylo o jiných číslech než je výsledek. Největší díl odpovědnosti byl dán OSŽ, která jakožto nejsilnější odborová organizace nedokázala zaměstnavatele přesvědčit o nutnosti navýšení tarifů, ale dvoustranným jednáním mu šla „na ruku“.

Příští jednání ZV se koná 28. 2. 2018

Záložka pro permanentní odkaz.