Výpis z jednání ZV 2/2018

Výpis č. 2 ze schůze ZV ZO SOSaD Cheb ze dne 28. 2. 2018
ZV projednal:
• plán prověrek BOZP v roce 2018 u jednotlivých zaměstnavatelů
• úpravu turnusu osobního tranzita v Chebu
• přípravu akce ke Dni dětí
• projednal rozdělení příspěvku na kulturní a společenské akce FKSP u OŘ Ústí n/L
ZV schválil:
• účast zástupců ZO SOSaD Cheb na prověrkách BOZP
• úpravu turnusu osobního tranzita v Chebu – bez připomínek
Ostatní:
• ZV byl informován o jednání FV a GR SOSaD
• byla upravena evidence členů ZO do aktuální podoby

Výpis č. 2 ze schůze ZV ZO SOSaD Cheb ze dne 28. 2. 2018
ZV projednal:
• plán prověrek BOZP v roce 2018 u jednotlivých zaměstnavatelů
• úpravu turnusu osobního tranzita v Chebu
• přípravu akce ke Dni dětí
• projednal rozdělení příspěvku na kulturní a společenské akce FKSP u OŘ Ústí n/L
ZV schválil:
• účast zástupců ZO SOSaD Cheb na prověrkách BOZP
• úpravu turnusu osobního tranzita v Chebu – bez připomínek
Ostatní:
• ZV byl informován o jednání FV a GR SOSaD
• byla upravena evidence členů ZO do aktuální podoby
• byla zahájena příprava společenské akce – Putování Moravou – Znojemské vinobraní
• pro nízký počet přítomných členů ZV byla odložena volba místopředsedy ZO
• byli vyplaceny dary pro jubilanty k 55 a 60 narozeninám dle Zásad hospodaření ZO

Příští jednání ZV se koná 28. 3. 2018

Záložka pro permanentní odkaz.