Výsledky IV. Sjezdu SOSaD

Dne 10.5.2022 proběhl  IV. řádný sjezd SOSaD, který se konal v Ústí nad Labem. Sjezd zhodnotil činnost svazu za uplynulé pětileté období a zvolil své představitele do roku 2027. Předsedou svazu byl zvolen pan Jan Kadečka, který zároveň zastává funkci předsedy FV při ČD, a.s., 1. místopředsedou SOSaD a předsedou FV při SŽ pan Mgr. Lubomír Michalec a 2. místopředsedou a předsedou FV při ČD Cargo, a.s. byl zvolen pan Milan Mikeš.  Místopředsedy jednotlivých firemních výborů byli zvoleni pan Jindřich Berounský za FV při ČD, a.s., pan Jiří Skopový za FV při SŽ a paní Jana Bartáková za FV při ČD Cargo a.s.

V usnesení sjezdu delegáti  zaúkolovali všechny nově zvolené funkcionáře a orgány  aby pokud to bude v jejich silách nedopustili pokles reálných mezd  u zaměstnanců  všech zaměstnavatelů a bránili devastaci české železnice .

Záložka pro permanentní odkaz.