Zrušení KOP pro zaměstnance ČD, a.s.

Zaměstnavatel s ohledem na aktuální vývoj pandemie COVID-19 a v související péčí o bezpečnost zaměstnanců rozhodl o pozastavení vysílání na KOP s nástupem na pobyty v období 21.10. až 30.11.2020.

Zaměstnancům, kteří měli v uvedeném období nastoupit na pobyt KOP, poskytne zaměstnavatel v určeném termínu pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku v délce v souladu s Přílohou č. 5 – Poskytování kondičních pobytů zaměstnanců ČD – článek 1 – bod 2. v rámci tohoto období, přestože zaměstnanec pobytovou KOP neabsolvuje.

Současně se zaměstnavatel zavazuje, že požádá-li dotčený zaměstnanec v průběhu roku 2021 o příspěvek na rekreační pobyt v zařízení poskytující KOP v délce 7 pobytových dnů v rámci dovolené, zaměstnavatel mu tento příspěvek poskytne dle pravidel popsaných v článku 6. 3. bod d) Zásad hospodaření se sociálním fondem ČD, i když dle těchto zásad by za jiných okolností na tento příspěvek nárok neměl.

(zdroj: GŘ, odbor péče o zaměstnance)

 

Záložka pro permanentní odkaz.