ZRUŠENÍ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

Vzhledem k opakující se pandemické situaci s onemocněním Covid 19 a vyhlášeným opatřením vlády omezující pořádání kulturních a společenských akcí a účastí na nich, se letos ruší pravidelné akce pořádané ZO SOSaD Cheb a to do konce roku 2020. Jedná se především o výroční setkání důchodců, bývalých zaměstnanců obvodu ŽST Cheb a mikulášské setkání zaměstnanců. Věřím, že se situace v příštím roce zlepší natolik, abychom mohli tyto i ostatní oblíbené akce uspořádat bez rizika ohrožení zdraví účastníků. 

J. Skopový

předseda ZO

Záložka pro permanentní odkaz.