1.změna PKS SŽDC na rok 2017 podepsána

Dnes v11.30 h byla v sídle zaměstnavatele podepsána 1. změna PKS SŽDC na rok 2017. Přes  optimistické vyhlídky  o možném vyšším procentuelním navýšení tarifních mezd se finále  neslo v duchu ochotnickeho představení. Na "politický příkaz"?

Dnes v11.30 h byla v sídle zaměstnavatele podepsána 1. změna PKS SŽDC na rok 2017. Přes  optimistické vyhlídky  o možném vyšším procentuelním navýšení tarifních mezd se finále  neslo v duchu ochotnickeho představení. Na "politický příkaz"? nemohl zaměstnavatel  přistoupit  na zvýšení tarifu o více jak 3,4%, což odpovídá schválenému navýšení  u ČĐ a ČD Cargo.

Další schválené  měny:

–  navýšení výkonové odměny ze 4,3%  na 4,5%.

– výše objemu pro výplatu VO 4,9%

– profesní odměna pro držitele platné licence strojvedoucí ve výši 250 Kč

– navýšení sazby odměn u pracovnáka dozoru

– příslib vyplacení mimořádné odměny 2 000,- Kč v případě splnění plánovaného hospodářského výsledku

J.Skopový

 

 

 

 

 

Záložka pro permanentní odkaz.