1. změna PKS SŽDC, s.o. – reakce SOSaD

FV SŽDC při SOSaD na svém jednání dne 20.3.2014 projednal návrh na 1.

FV SŽDC při SOSaD na svém jednání dne 20.3.2014 projednal návrh na 1. změnu PKS SŽDC na rok  2014.  Při jednání FV  bylo odsouhlaseno, že předložená změna nebude ze  strany  SOSaD  podpořena,  protože  celý  návrh  je  nekoncepční.  Nejsou  známi podmínky  a  systém  výběru  stanic,  které  jsou  navrženy  na  navýšení  VO a  taktéž vyjmenova né profese z řad zaměstnanců infrastruktury nemají žádné opodstatnění. Změnu  odměňování  zaměstnanců  řízení  provozu  je  třeba  řešit  komplexně  a  to změnou katalogu prací.

 

Jiří Skopový

Záložka pro permanentní odkaz.