1. změna PKS u ČD, a.s.

S účinností od 1. 8. 2021 vstoupila v platnost 1. změna PKS ČD, a.s., na rok 2021. Obsahem této
změny je úprava Přílohy č. 4 PKS ČD, a.s., na rok 2021 – Stravování a náhrady výdajů.
Na základě platné změny PKS bude všem zaměstnancům organizačních složek GŘ ČD, CIS Střed,
východ, západ, OPT, RSM Brno, Hradec Králové, Praha a ZS poskytnut příspěvek na stravování ve
formě stravovacího paušálu.
Zaměstnanci výše uvedených organizačních složek při vyúčtování mzdy za měsíc srpen 2021 obdrží
místo poukázek na jídlo v hodnotě 110,- Kč s příspěvkem zaměstnavatele ve výši 55,- Kč, stravovací
paušál ve výši 55,- Kč za každou odpracovanou směnu. Z předchozí věty vyplývá, že příspěvek
zaměstnavatele na stravování zůstává pro dotčené zaměstnance shodný jako v předchozích měsících
roku 2021.
Zaměstnavatel přistoupil k této změně pouze z důvodu snížení administrativní náročnosti při práci
s poukázkami na jídlo (objednávání, skladování, předávání). Z tohoto důvodu se změna týká pouze
organizačních složek, u nichž byla pouze jedna forma stravování (poukázky na jídlo v hodnotě 110,- Kč)
a nevyskytují se u nich i další formy stravování (poskytování teplé stravy, poskytování poukázek na jídlo
v hodnotě 2 x 55,- Kč a 40,- Kč). Zaměstnanců organizačních složek, které nejsou v tomto dopise
vyjmenovány, se změna Přílohy č. 4 PKS netýká.

1._změna_PKS_ČD,_a.s.,_na_rok_2021

Záložka pro permanentní odkaz.