2. změna PKS SŽ, s.o. na rok 2020

Společná informace o kolektivním vyjednávání o 2. změně

Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2020
Zaměstnavatel v návaznosti na dopady mimořádných opatření vlády a vydaného příkazu SŽ PR-8/2020-GŘ předložil dne 28. dubna 2020 odborovým organizacím návrh 2. změny podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic na rok 2020.

Zaměstnavatel navrhl možnost úhrady testování na onemocnění COVID-19, změnu termínu provedení prověrek BOZP, prodloužení vyrovnávacího období do 30. 9. 2020 a dalších souvisejících článků v příloze č. 1 a 2, jehož cílem bylo zejména v oblasti rozvrhování pracovní doby do směn reagovat na mimořádnou situaci stávajícího nouzového stavu a postupný návrat do obvyklých podmínek po jeho ukončení.

Po čtyřech dnech jednání formou videokonference došlo ke sjednání 2. změny PKS SŽ na rok 2020 v redukované podobě, která řeší úhradu testování na onemocnění COVID-19 u vybraných zaměstnanců a změnu termínů realizace prověrek BOZP.

Odborové organizace vzaly na vědomí návrh pokynu GŘ, který řeší aplikaci článku 12 interní normy příkazu SŽ PR-8/2020-GŘ v souladu s platnou legislativou a v rámci platné PKS.

Záložka pro permanentní odkaz.